ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 14311 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ - ท่องเที่ยวปีใหม่กระบี่คึกคัก ยอดจองห้องพักพุ่ง ทำเงินสะพัดกว่า 200 ล้านบาท แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต อ่าวนาง เกาะลันตา เกาะพีพี 23/12/2554
icon 14312 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดตาก 23/12/2554
icon 14313 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยจังหวัดกระบี่วางแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 23/12/2554
icon 14314 แรงงานจังหวัดอุทัยธานี มอบโต๊ะไม้เทียมจากฝีมือผู้เข้ารับการฝีกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน 23/12/2554
icon 14315 โคราช รับรางวัลดีเด่น เคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงานด้านการบูรณาการ จากสำนักงาน กพร. 23/12/2554
icon 14316 สรจ.อุทัยธานี ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2555 23/12/2554
icon 14317 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม มอบของขวัญ แด่ นายวิเชียร ปิยะวรากร (รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย) เนื่องในวันคล้ายวันเกิดและเทศกาลขึ้นปีใหม่ 23/12/2554
icon 14318 จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการ "จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่" ในเดือนธันวาคม 2554 22/12/2554
icon 14319 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดกระบี่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต 22/12/2554
icon 14320 สรจ.พัทลุง จัดโครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2554 22/12/2554
icon 14321 นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ 22/12/2554
icon 14322 สรจ.กระบี่ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมนายจ้าง เรื่อง "การจ้างงานคนพิการ" ตามโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนพิการ ณ ห้องไทรทอง โรงแรมกระบี่รีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 22/12/2554
icon 14323 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร ออกหน่วยบริการ พอ.สว. 22/12/2554
icon 14324 จังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า 22/12/2554
icon 14325 สรจ.ชลบุรี จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2555 22/12/2554
icon 14326 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ครังที่ 3/2555 ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 22/12/2554
icon 14327 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่กับโครงการ "จังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่๑" ณ โรงเรียนบ้านดินแดง ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ 22/12/2554
icon 14328 สรจ.กำแพงเพชร จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล อำเภอทรายทองวัฒนา บึงสามัคคี และอำเภอขาณุวรลักษบุรี 22/12/2554
icon 14329 สรจ.กระบี่ โดยรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตย จังหวัดกระบี่ 22/12/2554
icon 14330 สรจ.สงขลา จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกนนำอาสาสมัครจังหวัดสงขลา 22/12/2554
icon 14331 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2554 22/12/2554
icon 14332 จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม "จักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ครบรอบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระราชบิดา" ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 22/12/2554
icon 14333 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ได้พบปะเยี่ยมเยียนนิคมอุตสหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน 22/12/2554
icon 14334 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี 22/12/2554
icon 14335 สรจ.กาฬสินธุ์ ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๕ 21/12/2554
icon 14336 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย จัดโครงการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๕ 21/12/2554
icon 14337 สรจ.สิงห์บุรี บูรณาการ “กระทรวงแรงงานเพื่อประชาชน” 21/12/2554
icon 14338 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย หลังน้ำลด เทศบาลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 21/12/2554
icon 14339 การประชุมมอบนโยบายแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดขอนแก่น 21/12/2554
icon 14340 อุบลฯ อบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 21/12/2554