ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 14881 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์) (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่) 27/01/2555
icon 14882 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 27/01/2555
icon 14883 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนมกราคม 2555 27/01/2555
icon 14884 การประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจร อ.แม่จริม จ.น่าน 27/01/2555
icon 14885 การให้บริการด้านแรงงานเคลื่อนที่ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสตูล 27/01/2555
icon 14886 สรจ.มหาสารคาม จัดการประชุมสัญจรอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล 27/01/2555
icon 14887 ก.รง.หน่วยงานแรกที่มอบเงินช่วยเหลือญาติเหยื่อพลุระเบิด 27/01/2555
icon 14888 สรจ.อุทัยธานี จัดอบรมอาสาสมัครแรงงาน 27/01/2555
icon 14889 แรงงานเมืองขุนแผน ออกนิเทศฯอสร.ในพื้นที่ 26/01/2555
icon 14890 สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะทำงานสถานการณ์ด้านแรงงานฯ 26/01/2555
icon 14891 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (เขตตรวจราชการที่ 18) ณ ห้องประชุม สพภ.8 นครสวรรค์ 26/01/2555
icon 14892 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมคณะฯออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน ๑๐๐ ปี อ.เมือง 26/01/2555
icon 14893 จังหวัดตรัง ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) 26/01/2555
icon 14894 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอฟากท่า 26/01/2555
icon 14895 สรจ.น่าน จัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานสัญจรอำเภอเวียงสา 26/01/2555
icon 14896 จังหวัดเพชรบุรี รวมพลังเอาชนะยาเสพติด 26/01/2555
icon 14897 จังหวัดสิงห์บุรี รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพานิช จิตร์แจ้ง) 26/01/2555
icon 14898 จังหวัดเพชรบุรี โครงการเยี่ยมบ้าน ยามเย็น "ครอบครัวคนเพชร" จังหวัดเพชรบุรี 26/01/2555
icon 14899 จังหวัดเพชรบุรี ออกรณรงค์การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยแรงาน และการประกาวดชมรม To Be Number One 26/01/2555
icon 14900 จังหวัดสิงห์บุรี คัดเลือกชมรม To Be Number One ในสถานประกอบกิจการ 26/01/2555
icon 14901 แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 26/01/2555
icon 14902 จังหวัดน่าน ประชุมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานสัญจรอำเภอเวียงสา 26/01/2555
icon 14903 สรจ.ตราด จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตราด 26/01/2555
icon 14904 สรจ.ตรัง จัดประชุมพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน 26/01/2555
icon 14905 แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพลุระเบิด 26/01/2555
icon 14906 แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมกลุ่มสตรีบ้านท่าไม้แดง 26/01/2555
icon 14907 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ เสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานฯ จังหวัดลำปาง 26/01/2555
icon 14908 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม "จากใจถึงใจ เจ้าหน้าที่ - อาสาสมัครแรงงาน" 26/01/2555
icon 14909 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.ตรัง 26/01/2555
icon 14910 สรจ.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ณ พื้นที่อำเภอหนองบัว 26/01/2555