ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 151 สรจ.นครพนม ร่วมแห่เครื่องบูชาฯในงาน บวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราชประจำปี 2562 ณ ลาน Land Mark พญาศรีสัตตนาคราช 09/07/2562
icon 152 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 08/07/2562
icon 153 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหารือ/ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 08/07/2562
icon 154 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการจังหวัดอุทัยธานี เกี่ยวกับกฏหมายด้านแรงงาน การจ้างแรงงานต่างด้าว ความปลอดภัยในการทำงาน และแนวทางป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 08/07/2562
icon 155 สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมกับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงในระดับพื้นที่/ชุมชน ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด สาขาปัตตานี 08/07/2562
icon 156 สรจ.สระบุรี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดสระบุรี (TO BE NUMBER ONE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 08/07/2562
icon 157 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๑ 08/07/2562
icon 158 สำนักงานแรงงานจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ทกาญจนบุรี 08/07/2562
icon 159 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 7/2562 08/07/2562
icon 160 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 08/07/2562
icon 161 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก 08/07/2562
icon 162 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาให้ความรู้หัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน” ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 08/07/2562
icon 163 สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์ราชการกระัทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี 08/07/2562
icon 164 สำนักแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมปรึกษา/หารือ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 (รอบปี พ.ศ.2564) ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โ 08/07/2562
icon 165 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมปริ้นพาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร 08/07/2562
icon 166 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 ณ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 08/07/2562
icon 167 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณของจังหวัดลพบุรี “เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562” ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 1 โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 08/07/2562
icon 168 สำนักแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดเงินทุนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยจังหวัดสระบุรี” ณ ลานวาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า สุขอนันต์ ปาร์ค ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 08/07/2562
icon 169 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย - เมียนมา ณ สนามข้างสี่แยกไฟแดงโรงแรมเซนทรา บายเซนทาราแม่สอด 08/07/2562
icon 170 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณ ณ บริเวณกำแพงแห่งความภักดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร 08/07/2562
icon 171 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เข้าบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบและชี้แจงภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในการประชุมแรงงานนอกระบบ ณ ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรปราการ 08/07/2562
icon 172 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ในโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 08/07/2562
icon 173 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีพุทธศักราช 2562 05/07/2562
icon 174 สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี มอบป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE ณ บริษัท ไทยเทครับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 05/07/2562
icon 175 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย ตรวจบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 05/07/2562
icon 176 สรจ.มหาสารคาม ออกให้บริการโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 05/07/2562
icon 177 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 05/07/2562
icon 178 สรจ.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการแรงงานเคลื่อนที่ เพื่อฝึกอาชีพที่เป็นความต้องการของประชาชน 05/07/2562
icon 179 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี ภาคสังข์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวสุภารัตน์ บุนยามิน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมทีมสหวิชาชีพคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 05/07/2562
icon 180 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวอชิรญาณ์ ง่วนภูเก็ต นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมคณะผู้ตรวจประเมินและพิจารณาให้คะแนนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 05/07/2562