ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 151 แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 08/05/2562
icon 152 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมอันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ 07/05/2562
icon 153 จังหวัดชุมพร จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค จังหวัดชุมพร 07/05/2562
icon 154 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ลำพูน ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 07/05/2562
icon 155 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ของจังหวัด ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง 07/05/2562
icon 156 สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดชลบุรี 07/05/2562
icon 157 หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธี ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 07/05/2562
icon 158 หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีเปิดกรวย ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ห้วงที่ 2) 07/05/2562
icon 159 หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 07/05/2562
icon 160 แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสด 07/05/2562
icon 161 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสด เสด็จออกณสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ณสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 07/05/2562
icon 162 สรจ.พิจิตร ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมรับชมการถ่ายทอดการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท 07/05/2562
icon 163 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 07/05/2562
icon 164 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 07/05/2562
icon 165 สรจ.สระบุรี ร่วมถวายราชสักการะในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วยการปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง และรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 07/05/2562
icon 166 จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสมบูรณ์อดุลยเดช สยามมินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 07/05/2562
icon 167 แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร อันเป็นกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดสระบุรี 07/05/2562
icon 168 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร 07/05/2562
icon 169 แรงงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 03/05/2562
icon 170 นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดลำปาง, หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง, ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชภิเษก ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง 03/05/2562
icon 171 แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดชุมพรฯ 03/05/2562
icon 172 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 โดยมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านชายคลอง ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 03/05/2562
icon 173 สรจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 03/05/2562
icon 174 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก 03/05/2562
icon 175 สรจ.สุโขทัย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจังหวัดสุโขทัย 03/05/2562
icon 176 สรจ.พิจิตร ร่วมเป็นทีมวิทยากรการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม ตามโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 3/2542 03/05/2562
icon 177 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562 03/05/2562
icon 178 แรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัดชุมพร 03/05/2562
icon 179 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ประกันตน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 03/05/2562
icon 180 สรจ.พิจิตร ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และร่วมกันปลูกต้นไม้ 03/05/2562