ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 151 สรจ.สุโขทัย ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจำกองอำนวยการ งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 07/11/2562
icon 152 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ ปภ.สระแก้วเข้าไปตรวจสอบเหตุ ไฟไหม้โรงหลอมเหล็ก สถานที่เกิดเหตุ บริษัท เอ.บี.สตีล จำกัด ตำบล ศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระ 07/11/2562
icon 153 สรจ.สระบุรี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตามคำร้องขอของนายปิยะ บัวโชติ ขอความช่วยเหลือในเรื่องของการจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน 07/11/2562
icon 154 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญาณตนทุกวันจันทร์ 07/11/2562
icon 155 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 07/11/2562
icon 156 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 07/11/2562
icon 157 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน และพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ พระอุโบสถวัดธรรมบูชา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 07/11/2562
icon 158 นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าเยี่ยมคารวะและรายงานตัวต่อนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งแรงงานจังหวัดพัทลุง 07/11/2562
icon 159 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องรัตนสุวรรณอมรินทร์ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 07/11/2562
icon 160 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานถวายการต้อนรับทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One 07/11/2562
icon 161 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 07/11/2562
icon 162 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี และข้าราชการพนักงาน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ไปถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 07/11/2562
icon 163 สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการขับเคลื่อนอำเภอ​ TO​ BE​ NUMBER​ ONE​ ในสถานประกอบการ 07/11/2562
icon 164 แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่าย เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 07/11/2562
icon 165 แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ณ วัดพิศาลรัญญาวาส ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 06/11/2562
icon 166 น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาแต่งไทยหิ้วปิ่นโต เกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อม" ณ วัดหลวงสุวรรณาราม ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 06/11/2562
icon 167 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก เผยแพร่ภารกิจด้านแรงงาน ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่สอด 06/11/2562
icon 168 แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมโครงการบ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” ณ บริเวณถนนด้านข้างสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย 06/11/2562
icon 169 แรงงานจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 06/11/2562
icon 170 แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ประชุมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดเพชรบุรี ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 06/11/2562
icon 171 สรจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 06/11/2562
icon 172 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ให้คำปรึกษา และแนะนำสิทธิประโยชน์แรงงานไทย เพื่อขอรับเงินประกันสังคม (โกซี่) ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 06/11/2562
icon 173 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรีหา รือแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี 06/11/2562
icon 174 หน่วยงานกระทรวงแรงงานลพบุรี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ณ ที่ว่าการอำเภอลำสนธิ 06/11/2562
icon 175 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว คนที่7 ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะแรงงานจังหวัดสระแก้วคนใหม่วันแรก โดยก่อนเข้าทำงานได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว 06/11/2562
icon 176 สรจ.สระบุรี บูรณาการการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี ร่วมตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ยาเสพติด และการบังคับใช้แรงงาน 06/11/2562
icon 177 สรจ.พิษณุโลก เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ป่วย อาสาสมัครแรงงานตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 06/11/2562
icon 178 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (741) ชั้น 4 ศาลากางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) 06/11/2562
icon 179 แรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมสภากาแฟ ณ บริเวณโรงจอดรถ หลังอาคารยันตรกิจโกศล สำนักงานทางหลวงที่ 2 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 06/11/2562
icon 180 แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 40 ณ ห้องนาคารา 2-3 โรงแรมรอยัล นาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย 06/11/2562