ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 181 หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนบ้านติ้ว ร่วมกิจกรรมเข้าวัดวันพระใหญ่ จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ.2562 03/05/2562
icon 182 สรจ.พัทลุง ประชุมประจำเดือนอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนเมษายน 2562 03/05/2562
icon 183 โครงการเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดพัทลุงประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาลพัทลุง 03/05/2562
icon 184 สรจ.สุโขทัย ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 02/05/2562
icon 185 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 02/05/2562
icon 186 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกิจกรรม พิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระวิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระรามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 02/05/2562
icon 187 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์ เมืองปลอดภัย (Safety City) 02/05/2562
icon 188 วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ. 2562 "แรงงานร่วมใจห่างไกลยาเสพติด ร่วมลดมลพิษ ร่วมพัฒนาบ้านเมือง" 02/05/2562
icon 189 หนองคายจัดงานวันแรงงานยิ่งใหญ่ “ชูผู้ใช้แรงงานเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติ” 02/05/2562
icon 190 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2562 02/05/2562
icon 191 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา เปิดโครงการประชุมชี้แจง แนะนำให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านแรงงาน ณ บริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด 02/05/2562
icon 192 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี จัดการประชุมสัมมนา การพัฒนาเครือข่ายป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 02/05/2562
icon 193 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 01/05/2562
icon 194 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จังหวัดระยอง ณ บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลาง จังหวัดระยอง 01/05/2562
icon 195 สรจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนประชานุเคราะห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 01/05/2562
icon 196 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์แรลลี่แรงงานร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงแรมกุยบุรีโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 01/05/2562
icon 197 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 01/05/2562
icon 198 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมต้อนรับ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการตรวจเยี่ยมบ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จก.มหาชน 01/05/2562
icon 199 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมงานมหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 01/05/2562
icon 200 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 01/05/2562
icon 201 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 01/05/2562
icon 202 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 01/05/2562
icon 203 สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2562 ณ ลานห้างโลบินสัน สาขาจังหวัดชัยภูมิ โ 01/05/2562
icon 204 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ ณ บริษัท แมซซ์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ต.หนองเตาเหล็ก อ.เมือง จ.อุดรธานี 01/05/2562
icon 205 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาสาสมัครแรงงานรักบ้านเกิด 01/05/2562
icon 206 สรจ.ชัยนาท ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดใน “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ประจำปี 2562 รุ่น 2 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 01/05/2562
icon 207 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานสาธารณสุข และความมั่นคงจังหวัดสงขลา ได้ร่วมออกพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนสถานประกอบการ บริษัท ฆโนทัย พาราวู๊ด จำกัด และ ขับเคลื่อนศูนย์ OSS สงขลา 01/05/2562
icon 208 นายขจร วงศ์สวย แรงงานจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2562 และรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติดจังหวัดชัยนาท ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง 01/05/2562
icon 209 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคล ต้นรวงผึ้งพระราชทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 30/04/2562
icon 210 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมตรวจบูรณาการตามแผนการตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 30/04/2562