ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 181 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน 06/11/2562
icon 182 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ให้ความรู้ตามภารกิจอำนาจหน้าที่แก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง บริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 01/11/2562
icon 183 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนตุลาคม 2562 01/11/2562
icon 184 แรงงานจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 01/11/2562
icon 185 แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี 01/11/2562
icon 186 แรงงานจังหวัดหนองคาย นำทีม อสร. เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 01/11/2562
icon 187 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ 01/11/2562
icon 188 สรจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน 31/10/2562
icon 189 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบเข็มเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562 31/10/2562
icon 190 สำนักงานแรงงานหนองคาย ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมระดมความต้องการสารสนเทศของจังหวัดและนำเสนอผลการวิเคราะห์ออกแบบข้อมูล ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 31/10/2562
icon 191 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน และประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน (ศปคร.จว.) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 31/10/2562
icon 192 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดสะอาด ลดละเลิกถุงพลาสติกและกล่องโฟม ด้วยกิจกรรม “กินข้าวซุมกัน” 31/10/2562
icon 193 นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันการใช้แรงงานบังคับหรือการบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 31/10/2562
icon 194 แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ครบรอบ 30 ปี 31/10/2562
icon 195 สรจ.สระบุรี ข้าร่วมพิธีทำบุญโรงงาน และพิธีบวงสรวงพระพรหม-พระภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์บริการชาวไร่อ้อย บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด 31/10/2562
icon 196 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2562 31/10/2562
icon 197 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 31/10/2562
icon 198 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี และเทศบาลบางม่วง จัดกิจกรรมในโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่1 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 31/10/2562
icon 199 หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วน ราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2562 31/10/2562
icon 200 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก และอาสาสมัครแรงงาน ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรม กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำของชาติ พ.ศ. 2562 31/10/2562
icon 201 นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30/10/2562
icon 202 แรงงานจังหวัดพิจิตร ได้ส่งมอบตั๋วแลกเงินคืนภาษี ปี 2561 ให้แก่แรงงานไทยที่เคยเดินทางไปทำงานประเทศไต้หวัน 30/10/2562
icon 203 สำนักงานแรงงานจังหวัดจังหวัดชุมพร จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 30/10/2562
icon 204 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 30/10/2562
icon 205 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 30/10/2562
icon 206 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2562 30/10/2562
icon 207 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมรับฟังเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค digital disruptive world” ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 30/10/2562
icon 208 จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 30/10/2562
icon 209 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 30/10/2562
icon 210 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 29/10/2562