ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 211 สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร 30/04/2562
icon 212 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมเปิดโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ เพื่อใช้ผู้สูงอายุมีงานทำ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.บ้าวขาว อ.ระโนด จ.สงขลา 30/04/2562
icon 213 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี นำผู้แทนสถานประกอบการในจังหวัดลพบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ON ณ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 30/04/2562
icon 214 สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจสถานประกอบการ ตามโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30/04/2562
icon 215 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานของจังหวัดอุตรดิตถ์ “ต้นรวงผึ้ง” ณ ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 30/04/2562
icon 216 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ร่วมเปิดโครงการยกระดับพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับอาชีวศึกษาผู้จบการศึกษาใหม่ รองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 30/04/2562
icon 217 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.นครพนม ร่วมกันทำความสะอาดในกิจกรรม Big Cleaning Day 5 ส. และเพื่อเตรียมสถานที่รองรับกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2562 30/04/2562
icon 218 จังหวัดพิจิตร จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 29/04/2562
icon 219 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 29/04/2562
icon 220 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 29/04/2562
icon 221 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (บริเวณลานรัฐพิธีฯ) 29/04/2562
icon 222 นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 29/04/2562
icon 223 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2562 29/04/2562
icon 224 แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมปลูกต้นไม้มงคล (ต้นรวงผึ้งพระราชทาน) “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณ บริเวณสนามหญ้ากลางศาลากลางจังหวัดหนองคาย 29/04/2562
icon 225 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง ประชุมขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง 29/04/2562
icon 226 แรงงานจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Brian storming เพื่อหาเกณฑ์มาตรฐานการเป็น Smart Labour ที่ต้องการของแรงงานนอกระบบจังหวัดนครนายก 29/04/2562
icon 227 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดพังงา 26/04/2562
icon 228 สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่รณรงค์ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน 26/04/2562
icon 229 จังหวัดพิจิตร แรงงานพิจิตรรวมใจ เทิดไท้องราชัน ปลูกต้นไม้ร่วมกัน ต่อต้านยาเสพติด 26/04/2562
icon 230 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3 26/04/2562
icon 231 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2562 26/04/2562
icon 232 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตราด ออกดำเนินการอำนวยความสะดวกส่งแรงงานกัมพูชากลับบ้านเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์อย่างปลอดภัย 26/04/2562
icon 233 นายทวีศักดิ์ สวัสดิ์สิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมงาน"มหาสงกรานต์ผู้สูงอายุ ชุมชนย้ิมใส หัวใจเดียวกัน" ประจำปี ๒๕๖๒ 26/04/2562
icon 234 ร่วมออกโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 26/04/2562
icon 235 แรงงานจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรม “เว้าจาพาข้าวงาย” 26/04/2562
icon 236 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26/04/2562
icon 237 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย อาสาสมัครแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.2562 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 26/04/2562
icon 238 สรจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 26/04/2562
icon 239 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 26/04/2562
icon 240 แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 26/04/2562