ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 211 สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสงขลา 29/10/2562
icon 212 สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 29/10/2562
icon 213 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วม โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ วัดหนองคอม หมู่ที่ 15 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 29/10/2562
icon 214 สรจ.สระบุรี ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี และประชุมคณะกรรมการภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2563 29/10/2562
icon 215 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2562 และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2562 29/10/2562
icon 216 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญาณตนน หน้าเสาธง ศาลากลาง​จังหวัด​อุดรธานี ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ 29/10/2562
icon 217 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 29/10/2562
icon 218 จัดหวัดชุมพร จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 28/10/2562
icon 219 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี 25 ตุลาคม 2562 28/10/2562
icon 220 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 28/10/2562
icon 221 แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับมอบหมาย ให้เป็นประธานเปิดการประชุม อาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2563 โดยได้ชี้แจง นโยบายสำคัญ และนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ให้อาสาสมัครแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 28/10/2562
icon 222 สรจ.พิษณุโลก ร่วมปฏิบัติการตรวจสถานที่ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ปปช.ภาค 6 เพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 28/10/2562
icon 223 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) อำเภอวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมบริษัทน้ำตาลสระบุรี จำกัด อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 28/10/2562
icon 224 จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรม "จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสารณูปโภค"เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 28/10/2562
icon 225 แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ในเช้าวันจันทร์ของสัปดาห์ 28/10/2562
icon 226 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมดำเนินการมาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้านการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ 28/10/2562
icon 227 แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย (ศอ.ปส.จ.นค.) 28/10/2562
icon 228 สรจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 28/10/2562
icon 229 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางจราจร ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 28/10/2562
icon 230 จังหวัดชุมพร จัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 28/10/2562
icon 231 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรับอรุณ 28/10/2562
icon 232 สรจ.อุตรดิตถ์ ขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 28/10/2562
icon 233 สระบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 28/10/2562
icon 234 แรงงานจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากการไปทำงานต่างประเทศ 28/10/2562
icon 235 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงในระดับพื้นที่/ชุมชน ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด 25/10/2562
icon 236 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2563 25/10/2562
icon 237 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 10/2562 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 25/10/2562
icon 238 สรจ.เชียงราย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนตุลาคม 25/10/2562
icon 239 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรม"นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข" ณ บ้านแสงสว่าง ม.5 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก 25/10/2562
icon 240 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี 25 ตุลาคม 2562 25/10/2562