ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 241 การจัดประชุมการจัดทำแผนบรูณาโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ 25/10/2562
icon 242 สรจ.เพชรบุรี ประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 25/10/2562
icon 243 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2562 25/10/2562
icon 244 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงในระดับพื้นที่/ชุมชน 25/10/2562
icon 245 สรจ.อุตรดิตถ์ ประชุมพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 25/10/2562
icon 246 ร่วมโครงการทานน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 25/10/2562
icon 247 ๕ เสือแรงงานหนองคาย ร่วมใจเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านไม้ริมโขง รีสอร์ท อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 25/10/2562
icon 248 แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 25/10/2562
icon 249 สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ร่วมรับฟังข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนองค์กรพัฒนาเอกชน NGO (map) 25/10/2562
icon 250 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้ร่วมกันทาสีขอบทางรถไฟ ป้ายชื่อสถานีรถไฟ เก็บกวาดทำความสะอาดรางรถไฟและพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟ 25/10/2562
icon 251 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25/10/2562
icon 252 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธี​บำเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" 25/10/2562
icon 253 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการสัมมนา Public Understanding of Nuclear Power Plant in Thailand ณ โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ จังหวัดบุรีรัมย์ 25/10/2562
icon 254 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย 24/10/2562
icon 255 การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 24/10/2562
icon 256 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมออกตรวจบูรณาการตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬ 24/10/2562
icon 257 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานฯ 24/10/2562
icon 258 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 24/10/2562
icon 259 หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา( พอ.สว.) และโครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 24/10/2562
icon 260 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมออกตรวจบูรณาการตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬ 24/10/2562
icon 261 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 24/10/2562
icon 262 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 57 รูป ณ บริเวณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร 24/10/2562
icon 263 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 24/10/2562
icon 264 สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 24/10/2562
icon 265 หัวหน้าส่วนราชสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 24/10/2562
icon 266 แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยผู้ประกันตน เนื่องในวันปิยมหาราช 24/10/2562
icon 267 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 23 ตุลาคม 2562 24/10/2562
icon 268 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าหัวอยู่หัว ภายใต้กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน " 24/10/2562
icon 269 าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ 24/10/2562
icon 270 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 24/10/2562