ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 241 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดพังงา 26/04/2562
icon 242 สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่รณรงค์ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน 26/04/2562
icon 243 จังหวัดพิจิตร แรงงานพิจิตรรวมใจ เทิดไท้องราชัน ปลูกต้นไม้ร่วมกัน ต่อต้านยาเสพติด 26/04/2562
icon 244 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3 26/04/2562
icon 245 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2562 26/04/2562
icon 246 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตราด ออกดำเนินการอำนวยความสะดวกส่งแรงงานกัมพูชากลับบ้านเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์อย่างปลอดภัย 26/04/2562
icon 247 นายทวีศักดิ์ สวัสดิ์สิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมงาน"มหาสงกรานต์ผู้สูงอายุ ชุมชนย้ิมใส หัวใจเดียวกัน" ประจำปี ๒๕๖๒ 26/04/2562
icon 248 ร่วมออกโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 26/04/2562
icon 249 แรงงานจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรม “เว้าจาพาข้าวงาย” 26/04/2562
icon 250 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26/04/2562
icon 251 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย อาสาสมัครแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.2562 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 26/04/2562
icon 252 สรจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 26/04/2562
icon 253 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 26/04/2562
icon 254 แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 26/04/2562
icon 255 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 26/04/2562
icon 256 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี 26/04/2562
icon 257 สรจ.สระบุรี และศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชันบูรณาการร่วมจัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชน 26/04/2562
icon 258 สรจ.มหาสารคาม ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนเมษายน 2562 26/04/2562
icon 259 แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 26/04/2562
icon 260 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTo be number one 26/04/2562
icon 261 สรจ.มหาสารคาม จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดมหาสารคาม 26/04/2562
icon 262 สรจ.นครสวรรค์จัดการประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ระดับพื้นที่ (Zoning) (กลุ่มที่ ๕ อำเภอตากฟ้า อำเภอตาคลี ) 26/04/2562
icon 263 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 26/04/2562
icon 264 สรจ.นครสวรรค์จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2562 26/04/2562
icon 265 สรจ.ชัยนาท ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เดือนเมษายน 2562 25/04/2562
icon 266 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสววรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดแพร่ 25/04/2562
icon 267 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25/04/2562
icon 268 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 25/04/2562
icon 269 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก 25/04/2562
icon 270 สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25/04/2562