ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 241 จังหวัดชุมพร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 02/07/2562
icon 242 สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ 02/07/2562
icon 243 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เพื่อปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๒) ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน หลักสูตรการทำเปลญวน ณ ศาลาการเปรียญวัดน้ำหลง หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 02/07/2562
icon 244 แรงงานจังหวัดสระบุรี จัดหางานจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี อำเภอแก่งคอย และกำนันตำบลตาลเดี่ยว ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามคำของพระราชทานพระราชานุเคราะห์ 01/07/2562
icon 245 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ แยกบ้านหนองเสือ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 01/07/2562
icon 246 แรงงานจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก 01/07/2562
icon 247 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับ พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา ผู้อัญเชิญเครื่องสังฆทานพระราชทานฯ และร่วมในพิธีรับเครื่องสังฆทานพระราชทานผ้าไตรพระราชทาน และเครื่องไทยธรรมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วัดสะพานดำ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 01/07/2562
icon 248 สรจ.อุทัยธานี จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานและตัวแทนกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ 01/07/2562
icon 249 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 ณ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 01/07/2562
icon 250 นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมจัดทำแผนงาน/ โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมแรงงาน ๔ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ 01/07/2562
icon 251 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ณ ห้องกรุงเทพ บอลลูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร 01/07/2562
icon 252 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 01/07/2562
icon 253 สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการตรวจบูรณาการการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้สนแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 01/07/2562
icon 254 สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 01/07/2562
icon 255 นายทวีศักดิ์ สวัสดิ์สิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมอบรมโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงแรม เดอสิตา ปริ้นเศต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมยื จังหวัดบุรีรัมย์ 01/07/2562
icon 256 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ออกตรวจสถานสงเคราะห์สัตว์ (สุนัข) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ กรณีมีผู้ร้องเรียน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 01/07/2562
icon 257 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมลำปาง One Plan เสริมพลังความเข้มแข็งแรงงานนอกระบบ ประจำปี ๒๕๖๒ 01/07/2562
icon 258 แรงงานจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วม บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องส่ง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 01/07/2562
icon 259 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา-ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 01/07/2562
icon 260 สรจ.สระบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 (ครั้งที่ 6) 01/07/2562
icon 261 สรจ.นครสวรรค์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งที่ 5/2562 28/06/2562
icon 262 สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กลุ่มอำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม) 28/06/2562
icon 263 สำนักงานแรงงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 28/06/2562
icon 264 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ตำบลบางกระสอ 28/06/2562
icon 265 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน จัดประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 28/06/2562
icon 266 สรจ.อุตรดิตถ์ ปิดฝึกโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร การปูกระเบื้อง ณ คริสจักร ม.4 บ้านผาตั้ง ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ 28/06/2562
icon 267 นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี ๒๕๖๒ กรอบแนวคิด “มุ่งมั่นแก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 28/06/2562
icon 268 สรจ.นครสวรรค์จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการมัดย้อมผ้า 28/06/2562
icon 269 สรจ.นครสวรรค์ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 6/2562 28/06/2562
icon 270 สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 28/06/2562