ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDP

กลุ่มผู้ใช้: 
พนักงาน/ลูกจ้าง
File: