ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างทำแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

กลุ่มผู้ใช้: 
พนักงาน/ลูกจ้าง
File: