ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1สาขาอาชีพช่างทำแม่พิมพ์พลาสติก

กลุ่มผู้ใช้: 
พนักงาน/ลูกจ้าง
File: