ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

กลุ่มผู้ใช้: 
พนักงาน/ลูกจ้าง