ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ)

กลุ่มผู้ใช้: 
พนักงาน/ลูกจ้าง