ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 1 “บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่ จ.ระนอง เตรียมเปิดศูนย์แรกรับฯ รองรับนำเข้าแรงงานเมียนมา ตามระบบ MOU 20/08/2561
icon 2 “บิ๊กอู๋”ยกทีมลงใต้ส่องฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย จ.ยะลา ตั้งเป้ากว่าหมื่นคน จบแล้วมีรายได้เพิ่ม ชีวิตมั่นคง 20/08/2561
icon 3 “บิ๊กอู๋”เผย 2 ศพแรงงานไทยกลับถึงภูมิลำเนาวันนี้ กำชับเงินชดเชยต้องถึงมือญาติครบถ้วน 17/08/2561
icon 4 “บิ๊กอู๋”บินถก“เต็ง ส่วย”เจรจาความร่วมมือจ้างแรงงานประมงทะเลตามเอ็มโอยู 17/08/2561
icon 5 “บิ๊กอู๋”เผย ไทย - เมียนมาเจรจาความร่วมมือจ้างแรงงานประมงทะเลตามเอ็มโอยูชื่นมื่น 17/08/2561
icon 6 ก.แรงงาน ประชุมทีมรายงานข่าวและเหตุการณ์ประจำวันในการประชุม ศปก.รง. 16/08/2561
icon 7 ก.แรงงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ข้อมูลตลาดแรงงานสำหรับนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐาน” 16/08/2561
icon 8 ก.แรงงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนแม่บทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน พ.ศ.2560-2564 16/08/2561
icon 9 ก.แรงงาน ประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... 15/08/2561
icon 10 ก.แรงงาน แถลงข่าวงาน “Thailand Labour Management Excellence Award 2018” 15/08/2561
icon 11 ก.แรงงาน ประชุมหารือปัญหาขาดแคลนแรงงาน 14/08/2561
icon 12 ก.แรงงาน ประชุม คกก. จัดงานวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 14/08/2561
icon 13 ก.แรงงาน ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ 14/08/2561
icon 14 ก.แรงงาน อัญเชิญเครื่องราชสักการะฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 14/08/2561
icon 15 รมว.แรงงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูง ก.แรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมมหาราชวัง 14/08/2561
icon 16 ก.แรงงาน ประชุม คกก.ไตรภาคีจัดทำแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า 14/08/2561
icon 17 รมว.แรงงาน นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ก.แรงงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง 14/08/2561
icon 18 ก.แรงงาน ‘อัญเชิญ’ เครื่องราชสักการะฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 13/08/2561
icon 19 ก.แรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 10/08/2561
icon 20 ก.แรงงาน ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 10/08/2561
icon 21 ก.แรงงาน ประชุม คกก.ประชาสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 10/08/2561
icon 22 ก.แรงงาน พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานธุรกิจท่องเที่ยวพื้นที่อันดามัน 09/08/2561
icon 23 สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากรกระทรวงแรงงาน ปี 2561 09/08/2561
icon 24 ก.แรงงาน 'หารือ' แรงงานเครือข่ายข้ามชาติ จัดการแรงงานข้ามชาติ 09/08/2561
icon 25 ก.แรงงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 09/08/2561
icon 26 “บิ๊กอู๋”กำชับ สนร.เข้มงวดความปลอดภัยแคมป์คนงานป้องกันเสี่ยงไฟไหม้ 08/08/2561
icon 27 “บิ๊กอู๋”ขอเวลา 1 สัปดาห์ ตกผลึกมาตรการแก้ปัญหาแรงงานประมงขาดแคลน 08/08/2561
icon 28 “บิ๊กอู๋”กำชับ อกคร.เร่งรัดงานตามแผน พบ จนท.เอี่ยวค้ามนุษย์ เอาผิดทั้งวินัยและอาญา 08/08/2561
icon 29 ก.แรงงาน ประชุม คกก.บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 06/08/2561
icon 30 “บิ๊กอู๋”ให้โอวาทบัณฑิตแรงงาน ผู้ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงลงสู่พื้นที่ชายแดนใต้ 06/08/2561