ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ความคืบหน้าศูนย์ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ ก.แรงงาน

 

           วันนี้ (8 ธันวาคม 2554) นางสาวส่งศรี บุญบา รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยให้บูรณาการการทำงานร่วมกันและในส่วนของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติได้รายงานสถานการณ์การช่วยเหลือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 8 ธันวาคม 2554 พบว่ามีสถานประกอบกิจการที่ประสบอุทกภัยจำนวน 28,679 แห่ง มีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน 993,944 คน


           สำหรับในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบกิจการเพื่อขออนุญาตให้ลูกจ้างมาทำงานสาย หยุดงาน โดยไม่ถือเป็นวันลาและขอให้จัดสวัสดิการเรื่องรถรับส่งจัดที่อยู่อาศัย เป็นต้นซึ่งขณะนี้ได้ขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการแล้วจำนวน 27,934 แห่ง มีลูกจ้างได้รับการดูแลแล้วจำนวน 1,020,110 คน และประสานหานายจ้างที่ไม่ประสบอุทกภัยรับลูกจ้างที่ประสบอุทกภัยไปทำงานเป็นการชั่วคราว ตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนมีสถานประกอบกิจการยินดีรับแล้ว 108 แห่ง มีตำแหน่งงานรองรับกว่า 13,226 อัตรา สำหรับกรมการจัดหางานขณะนี้ได้จัดหาตำแหน่งงานว่างรองรับ 153,940 อัตรา สำนักงานประกันสังคมได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชนไปแล้วจำนวน 164 ครั้ง มีประชาชนได้รับการดูแลแล้วจำนวน 16,887 คน ส่วนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดฝึกอบรมพร้อมทำอาหารแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 173,501 ชุด นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยด้วย


          ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้เปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งเปิดบัญชีรับบริจาค ชื่อบัญชี “เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมกระทรวงแรงงาน” เลขที่บัญชี 383-0-12746-4 และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1506

 

แรงงานไทย ต้นทาง-ต้นทุน เศรษฐกิจไทย

 

 

วันที่: 
08 ธันวาคม 2011