ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr.Puma Wanda ปลัดกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ ประเทศภูฎาน

 

 

 

 

 

                                                                                     Download Images

 

 

 

วันที่: 
09 ธันวาคม 2011