ประเดิม ! คัดเลือกแรงงานไปอิสราเอลระบบรัฐต่อรัฐลดค่าใช้จ่ายได้ราวแสนบาทต่อคน

 

                 กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานร่วมกับอิสราเอลและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน เริ่มระบบจัดส่งแรงงานไทยไปอิสราเอลเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครด้วยการสุ่มจากระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ความเป็นธรรมและป้องกันข้อครหาการส่งแบบรัฐต่อรัฐลดค่าใช้จ่ายให้แรงงานได้ราวแสนบาทต่อคน

 

                 นางสาวส่งศรี  บุญบา  รองปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้จับมือกับรัฐบาลอิสราเอลในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคการเกษตรที่ประเทศอิสราเอลในระบบการจัดส่งแบบรัฐต่อรัฐ  โดยได้มีการเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานภาคการเกษตรในประเทศอิสราเอลระหว่างวันที่  21 ต.ค. – 18 พ.ย.54 ที่ผ่านมา มีผู้ให้ความสนใจจำนวน 6,583 คน โดยกรมการจัดหางานได้มีการบันทึกข้อมูลของผู้สมัครลงระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว  และเพื่อให้การคัดเลือกเกิดความเป็นธรรม  โปร่งใส และป้องกันข้อครหาในการคัดเลือก  กรมการจัดหางานจึงได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน(IOM)นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสุ่มคัดเลือกแทนการใช้วิธีพิจารณาแบบเดิมๆ พร้อมได้เชิญสื่อมวลชนมาร่วมเป็นสักขีพยานในการเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครโดยการสุ่มเรียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์  พร้อมได้มีการลงนามในประกาศผลการเรียงลำดับรายชื่อของผู้สมัครร่วมกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลฯ  


                 โดยหลังจากการเรียงรายชื่อแล้ว  ขั้นตอนต่อไปนั้น ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องไปตรวจประวัติคนหางาน และเมื่อผ่านการตรวจสอบประวัติจะเข้ารับการสัมภาษณ์ตรวจโรคจากทางการอิสราเอลต่อไป   ก่อนจะมีการทยอยจัดส่งไปทำงานในประเทศอิสราเอล สัปดาห์ละประมาณ 150 คน โดยคาดว่าจะสามารถจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลได้ครบจำนวน 5,000 คนตามเป้าหมายภายในปี 2555    โดยจะมีสัญญาจ้างสูงสุดไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน/คน และจะได้รับเงินเดือน 36,000 บาท/เดือน ซึ่งโครงการดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานประเทศอิสราเอลในระบบการจัดส่งแบบรัฐต่อรัฐ  เนื่องจาก   ผู้หางานเสียค่าใช้จ่ายคนละไม่เกิน 70,000 บาทเท่านั้น  จากเดิมที่ต้องเสียประมาณคนละ 180,000 บาท  และทำให้แรงงานเหล่านี้ไม่ถูกหลอกหรือถูกเรียกเก็บค่านายหน้าในจำนวนมากส่งผลต่อคุณภาพชีวิต  และยังสร้างความเป็นธรรมและป้องกันข้อครหาได้อีกด้วย  นางสาวส่งศรีฯ กล่าว

 

“แรงงานไทย” ต้นทาง ต้นทุน เศรษฐกิจไทย

 

 

วันที่: 
09 ธันวาคม 2011