ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ภูฏาน ขอความร่วมมือ ก.แรงงาน ด้านการบริหารจัดการแรงงานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

                นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr.Pema Wangda ปลัดกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ราชอาณาจักรภูฏาน เข้าพบหารือขอความร่วมมือในการฝึกอบรมสาขาการบริหารจัดการ แรงงานต่างด้าว การตรวจแรงงานเรื่องสภาพการทำงาน และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การประกันสังคม และการระงับข้อพิพาทแรงงาน พร้อมขอส่งเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานทรัพยากรมนุษย์ราชอาณาจักรภูฏานเข้ามารับการฝึกอบรมที่ประเทศไทย


                นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ราชอาณาจักรภูฏาน ยังได้หารือเพิ่มเติมถึงการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ราชอาณาจักรภูฏานกับกระทรวงแรงงานไทย ด้านการบริหารจัดการแรงงานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน


                ทั้งนี้จากความร่วมมือที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ราชอาณาจักรภูฏาน ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏานระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เพื่อหารือข้อราชการและส่งเสริมความร่วมมือทางด้านแรงงานระหว่างสองกระทรวง และเมื่อวันที่ ๑๐-๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ คณะผู้แทนของราชอาณาจักรภูฏาน ปลัดกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ อธิบดีกรมแรงงาน เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน ได้มาเยือนประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงานของกระทรวงแรงงานในด้านระบบประกันสังคม การคุ้มครองทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ รวมถึงมีการหารือข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองกระทรวงเพื่อกำหนดประเด็นรายละเอียดที่จัดทำข้อตกลงนามความร่วมมือกันในอนาคตในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานไทย และกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งภายหลังจากการหารือในครั้งนั้น เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ปลัดกระทรวงกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ราชอาณาจักรภูฏาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีการหารือถึงการขยายความร่วมมือในสาขาที่มีความสนใจจะศึกษาจากกระทรวงแรงงานเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหารแรงงานของภูฏานที่จะมีต่อไปในอนาคต

 

แรงงานไทย ต้นทาง-ต้นทุน เศรษฐกิจไทย

 

วันที่: 
09 ธันวาคม 2011