รมว.แรงงาน แจงแนวทางการทำงานแก่กมธ.แรงงานวุฒิฯโดยเฉพาะประเด็นการหลอกลวงแรงงาน

 

 

                                                                                         Download Images

 

 

          คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภาตรวจเยี่ยมและรับฟังแนวทางนโยบายของกระทรวงแรงงาน พร้อมสอบถามประเด็นด้านแรงงาน โดยเฉพาะประเด็นการหลอกลวงแรงงาน 


          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ขจร สัยวัตร์ ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภาพร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังแนวทางนโยบายของกระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมาธิการฯได้สอบถามใน 4 ประเด็นสำคัญคือ ปัญหาการหลอกลวงแรงงานโดยสายนายหน้าเถื่อนที่จะฉวยโอกาสในช่วงจังหวะที่ประชาชนว่างงานจากปัญหาอุทกภัย การเตรียมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับให้แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อสอดรับกับนโยบายรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท การพัฒนารักษาขวัญกำลังใจ ข้าราชการกระทรวงแรรงงานในภูมิภาคและประกาศหรือคำสั่งของกระทรวงแรงงานมีความขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ 


          นายเผดิมชัยฯ กล่าวว่า สำหรับประเด็นข้อสงสัยและข้อสอบถามของคณะกรรมาธิการฯนั้น กระทรวงแรงงานโดยตนและผู้บริหารได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับคณะกรรมาธิการในทุกประเด็น  และพร้อมน้อมรับคำแนะนำของคณะกรรมาธิการฯไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้แรงงานและกระทรวงแรงงานต่อไป  โดยเฉพาะในส่วนประเด็นเรื่องการหลอกลวงแรงงานและเรียกเก็บค่าหัวคิวเกินจริงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น กระทรวงแรงงานได้มีการเชิญบริษัทจัดหางานมาทำความเข้าใจถึงมาตรการการดูแลแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศแล้ว โดยหลังจากนี้บริษัทจัดหางานที่จะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศนั้น  จะต้องผ่านการรับรองจากอธิบดีกรมการจัดหางานเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้กำชับไปยังทูตแรงงานไทยในต่างประเทศ ให้ดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งงาน จำนวนแรงงานที่ประเทศนั้นๆจะรับไปทำงานด้วยว่าตรงกับกรมการจัดหางานก่อนจะส่งแรงงานไทยไปทำงานด้วยเพื่อเป็นการป้องกันการหลอกลวงแรงงานอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังได้มีการช่วยเหลือคนหางานเพื่อให้สามารถกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ  ผ่านธนาคารที่เป็นคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมได้แก่ ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย เพื่อเป็นการป้องกันและช่วยเหลือแรงงานไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบอีกด้วย


 
“แรงงานไทย” ต้นทาง ต้นทุน เศรษฐกิจไทย

 

วันที่: 
14 ธันวาคม 2011