รมว.แรงงาน ยืนยันเวทีโลก ไทยพร้อมรับมือวิกฤตน้ำท่วมมั่นใจญี่ปุ่นไม่ย้ายฐานการผลิต เผยแรงงานกลับเข้าทำงานแล้วกว่า 5 แสนคน

 

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ครั้งที่ 15 ที่ประเทศญี่ปุ่น กรณีวิกฤตอุทกภัย ซึ่งประเทศไทยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถที่จะรับมือและแก้ไขปัญหาได้ สำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของการจ้างงาน ได้ชี้แจงว่า การเลิกจ้างยังไม่รุนแรง ขณะนี้มีจำนวนแรงงานที่ถูกเลิกจ้างกว่า 1 หมื่นคน แต่มีตำแหน่งงานว่างรองรับกว่า 1.5 แสนอัตรา 


                 นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่มีผลกระทบต่อลูกจ้างกว่า 9.9 แสนคน มีนายจ้าง 19,178 ราย ยืนยันการจ้างงานลูกจ้างกว่า 513,925 คน ซึ่งได้มีการเปิดงานและเรียกลูกจ้างกลับเข้าทำงานแล้ว สำหรับลูกจ้างที่เหลืออีกประมาณ 4.8 แสนคน กระทรวงแรงงานได้เชิญชวนนายจ้างให้เข้าร่วมโครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้าง โดยรัฐบาลช่วยจ่ายค่าจ้างให้รายละ 2,000 บาท โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ของค่าจ้างเดิม ปัจจุบันมีนายจ้างสนใจเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 347 ราย ครอบคลุมลูกจ้าง 210,150 คน อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานเตรียมที่จะเชิญชวนนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการให้เข้าร่วมโครงการเพื่อรักษาสภาพการจ้างอีกกว่า 2 แสนคน และภายหลังจากที่ได้ชี้แจงสถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลือ รวมถึงมาตรการต่างๆ อันเนื่องมาจากน้ำท่วมไปแล้ว ปรากฏว่าได้รับผลในเชิงบวก โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่แสดงท่าทีมั่นใจในศักยภาพและการแก้ปัญหาของไทยว่าสามารถรับมือได้


                ทั้งนี้ นายเผดิมชัย ยังกล่าวถึงกรณีบริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เตรียมถอนการลงทุนจากสวนอุตสาหกรรมโรจนะไปประเทศฟิลิปปินส์นั้น เป็นเรื่องปกติ ไม่ได้เกิดจากผลกระทบน้ำท่วม แต่เป็นเรื่องที่บริษัทซันโยมีการเตรียมย้ายฐานการผลิตไปก่อนหน้านี้แล้ว เนื่องจากมีปัญหาด้านไฟแนนซ์และบริษัทในอเมริกาได้เข้ามาเทคโอเว่อร์ จึงย้ายฐานการผลิตออกไปจากประเทศไทย

 

แรงงานไทย “ต้นทาง – ต้นทุน” เศรษฐกิจไทย

 

วันที่: 
15 ธันวาคม 2011