ก.แรงงาน ตั้งหน่วยบริการให้คำปรึกษาแรงงาน ณ ห้างบิ๊กซี อ้อมใหญ่ 16-18 ธ.ค.นี้

 

                กระทรวงแรงงาน ระดมทุกหน่วยจัดเจ้าหน้าที่ไปตั้งจุดให้บริการคำปรึกษา แนะนำ ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ณ ห้างบิ๊กซี อ้อมใหญ่  นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2554 นี้
                นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน  เปิดเผยว่า  จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่อ้อมน้อย อ้อมใหญ่ และจากปัญหาอุทกภัยในจังหวัดนครปฐม ได้ทำให้สถานประกอบกิจการหลายแห่ง  ประสบปัญหาไม่สามารถดำเนินกิจการได้ และพนักงานจำนวนมากได้รับผลกระทบต้องหยุดงานและไม่มั่นใจว่าสถานประกอบกิจการที่ตนทำงาน จะยังคงจ้างต่อหรือไม่อย่างไร  ประกอบกับได้รับการร้องเรียนจากแรงงานจำนวนมากในปัญหาด้านการคุ้มครองแรงงาน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดยเฉพาะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคมจัดเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกให้คำปรึกษา  แก้ไข แนะนำให้กับแรงงานในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและละแวกใกล้เคียง โดยจะตั้งจุดให้บริการเป็นพิเศษในระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม นี้ ที่บริเวณชั้น2 ห้างบิ๊กซี อ้อมใหญ่
                ดังนั้น หากนายจ้าง ลูกจ้างท่านใดประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำงาน คุ้มครองแรงงานหรือปัญหาด้านแรงงานอื่นๆ สามารถสอบถามและใช้บริการ ณ สถานที่ตามวันดังกล่าวได้

 

“แรงงานไทย” ต้นทาง ต้นทุน เศรษฐกิจไทย

 

วันที่: 
15 ธันวาคม 2011