ก.แรงงาน จัดหน่วยให้บริการนายจ้าง-ลูกจ้างและประชาชน ณ ห้างโลตัส อยุธยาฯ 23-24 ธ.ค.นี้

 

              กระทรวงแรงงาน ระดมทุกหน่วยส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการนายจ้าง  ลูกจ้าง ในวันหยุดเพื่อให้บริการคำแนะนำ  คำปรึกษาด้านแรงงาน และรับสมัครงานพร้อมฝึกอาชีพ ณ ห้างโลตัส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2554 นี้

 

              นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน  เปิดเผยว่า  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และสถานประกอบกิจการจำนวนมาก  โดยเป็นพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากอุทกภัยที่ผ่านมา ส่งผลให้สถานประกอบกิจการหลายแห่งไม่สามารถดำเนินกิจการได้ และพนักงานจำนวนมากได้รับผลกระทบต้องหยุดงานและไม่มั่นใจว่าสถานประกอบกิจการที่ตนทำงานจะยังคงจ้างต่อหรือไม่อย่างไร  ประกอบกับได้รับการร้องเรียนจากแรงงานจำนวนมากในปัญหาด้านการคุ้มครองแรงงาน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทุกหน่วย  จัดเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและลูกจ้าง  ในด้านต่างๆ อาทิ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จะให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองแรงงาน  การช่วยเหลือตามโครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้างโดยสนับสนุนจ่ายค่าจ้าง 2,000 บาทสมทบให้กับนายจ้างที่ทำข้อตกลงไม่เลิกจ้างลูกจ้างและจะจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่า 75% ของค่าจ้าง สำนักงานประกันสังคม  มีเจ้าหน้าที่ไปให้คำแนะนำและการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อใช้ในการฟื้นฟูกิจการและการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากอุทกภัยของลูกจ้างส่วนกรมการจัดหางาน จะเปิดรับสมัครงานและให้คำปรึกษาด้านการหางานแก่ผู้สนใจจะหางานทำ     


              ด้านกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไปให้คำปรึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงานและรับสมัครพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยในส่วนของผู้หางานที่สนใจก็สามารถสมัครเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและทดสอบฝีมือแรงงานได้  ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จะให้บริการรับสมัครงานในโครงการจ้างงานเร่งด่วนสำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยและว่างงาน เหล่านี้เป็นต้น


              นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนท่านใดประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำงาน คุ้มครองแรงงานหรือปัญหาด้านแรงงานอื่นๆ  สามารถสอบถามและใช้บริการได้ฟรีในระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม นี้ ที่ห้างโลตัส  ข้างศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  

“แรงงานไทย” ต้นทาง ต้นทุน เศรษฐกิจไทย

 

วันที่: 
20 ธันวาคม 2011