ปลัดกระทรวงแรงงาน รับมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน และรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2554

 

 

                                                                 Download Images

 

 

วันที่: 
22 ธันวาคม 2011