ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รมว.แรงงาน นำคณะผู้บริหารชี้แจงโครงการประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์โรคร้ายแรง

 

 

                                                                                        Download Images

 

            22 ธันวาคม 2554 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน  พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ได้ออกอากาศรายการสถานีประชาชน ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถึงเรื่อง ประกันสังคมจ่ายเพิ่มผู้ประกันตนรักษาโรคร้าย


            ทั้งนี้ โรคร้ายแรงจะกำหนดโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์จากค่าน้ำหนักสัมพันธ์เฉลี่ย หรืออาร์ดับเบิลยู (Average RW) ที่ค่าตั้งแต่ระดับ 0.1 ถึง ประมาณ ระดับ 5 หากเข้าเกณฑ์อาร์ดับเบิลยู 2 ก็จะถูกจัดกลุ่มเป็นโรคร้ายแรง ที่มีค่าสัมพันธ์กับค่ารักษาพยาบาลไปตามเกณฑ์หนักเบาของโรคด้วย เช่นโรคมะเร็ง หรืออื่นๆ หรือแม้กระทั่งโรคธรรมดาๆ แต่หากผู้ป่วยไม่รีบเข้ารับการรักษาก็อาจจะเปลี่ยนภาวะจากค่าอาร์ดับเบิลยูต่ำๆ ไปเป็นค่าระดับโรคร้ายแรงได้ในที่สุด


            นายเผดิมชัย กล่าวว่า ดังนั้น เพื่อเป็นความสบายใจของทั้งผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม และโรงพยาบาลที่ต้องรับตัวเข้ารักษา ทางสำนักงานประกันสังคมได้มีแนวทางให้คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด) พิจารณาหาแนวทางให้ผู้ประกันตนที่เป็นโรคร้ายแรงสามารถเลือกโรงพยาบาลที่คิดว่ามีประสิทธิภาพทั้งบุคลากร เครื่องไม้เครื่องมือพร้อมในการรักษาได้ โดยเหมาจ่ายในระดับราคาที่ไม่ต่ำหรือสูงจนเกินไป คือให้อยู่ในระดับราคาที่สมเหตุสมผล และไม่ถือเป็นการเฉลี่ยลดประสิทธิภาพในผู้ป่วยที่เป็นผู้ประกันตนในรายที่มีภาวะป่วยในระดับธรรมดา เนื่องจากมีผู้ประกันตนที่เป็นโรคร้ายแรงในแต่ละปีไม่สูงมาก เฉลี่ยที่ประมาณหนึ่งแสนถึงเกือบสองแสนราย ต่อผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั้งสิ้นราว 9.9 ล้านคน ซึ่งนโยบายนี้น่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ในเร็วๆ นี้ โดยเห็นว่าอะไรควรจะต้องจ่ายก็ต้องจ่าย อะไรที่ควรจะลงทุนก็ต้องลงทุนเพื่อประโยชน์ของประชาชน และต้องมีการพูดคุยกับโรงพยาบาลที่จะร่วมโครงการให้เน้นประสิทธิภาพจริงๆ อีกด้วย


            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้คอลเซ็นเตอร์ที่จะมีผ่านสายด่วน 1506 ของกระทรวงแรงงาน ก็ควรต้องจัดพยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิไว้ประจำ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแก่ประชาชน ผู้ประกันตน ได้ทราบถึงระดับภาวะของโรคในแต่ละรายว่าอยู่ในขั้นใด เพื่อประกอบการตัดสินใจ และควรมีรถพยาบาลสำหรับรับผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยด้วย เนื่องจากผู้ประกันตนมีจำนวนเกือบสิบล้านคนที่สมควรได้รับบริการที่ถึงพร้อม จึงขอให้คนที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ต้องการหลักประกันความมั่นคงในชีวิต สุขภาพ ให้เข้ามาเป็นผู้ประกันตนต่อไป


แรงงานไทย  “ต้นทาง-ต้นทุน”  เศรษฐกิจไทย

 

วันที่: 
22 ธันวาคม 2011