ก.แรงงาน ‘จัดครบ’ บริการ ให้คนปทุมธานี พร้อมกำจัดขยะ ฟื้น ‘เมืองเอก’ หลังน้ำลด

 

          กระทรวงแรงงาน ร่วมกับทุกภาคส่วนจังหวัดปทุมธานี ทำความสะอาด กำจัดขยะ พลิกฟื้นสภาพบ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ให้ประชาชนพร้อมกลับเข้าสู่การทำงาน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ ณ บริเวณหมู่บ้านเมืองเอก หน้ามหาวิทยาลัยรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี
          นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
เข้าใจปัญหาจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี จึงได้กำหนดมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูทั้งในระยะเร่งด่วนและ
ระยะฟื้นฟู โดยมุ่งหวังให้สภาพบ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว กระทรวงแรงงานจึงได้จัดกิจกรรม “รัฐบาลรวมใจ พลิกวิกฤต ฟื้นชีวิตสู่การทำงาน Clean Up ขยะเพื่อชุมชน” จังหวัดปทุมธานีขึ้น เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเมืองเอก ชุมชนในเขตใกล้เคียง รวมถึงนายจ้าง ลูกจ้างจากสถานประกอบกิจการใน
พื้นที่ได้ร่วมทำความสะอาดและกำจัดขยะในบริเวณดังกล่าวซึ่งมีปริมาณมากโดยจะมีการปล่อยคาราวานรถบรรทุกขยะ Clean Up ขยะเพื่อชุมชน
          นอกจากนี้ ในงานดังกล่าวกระทรวงแรงงานโดยหน่วยงานในสังกัดของจังหวัดปทุมธานีได้จัดทุกบริการมาให้บริการ ณ บริเวณพื้นที่จัดงานอาทิ บริการจัดหางาน คลินิกช่างให้การซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัย บริการให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองแรงงาน อาทิ ถูกเลิกจ้าง ไม่จ่ายค่าจ้างฯลฯ รวมทั้ง บริการเงินกู้ซ่อมแซมบ้านสำหรับผู้ประกันตน
          สำหรับสถานการณ์ในจังหวัดปทุมธานีมีสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบรวม 10,982 แห่ง ลูกจ้าง 406,940 คนอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 227 แห่ง ลูกจ้าง  270,000 คน นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี 44   แห่ง ลูกจ้าง 12,475  คน อ.สามโคก 118 แห่ง ลูกจ้าง 4,334 คน , อ.ลาดหลุมแก้ว 26 แห่งลูกจ้าง 246 คน อ.ธัญบุรี 2,147 แห่ง ลูกจ้าง26,362 คน โดยที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้เข้าไปให้การช่วยเหลือในหลายประการ อาทิโครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้างเพื่อรักษาสภาพการจ้างช่วยนายจ้างจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง โดยนายจ้างต้องไม่เลิกจ้างและค่าจ้างให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างที่เคยจ่าย และในงานดังกล่าวจะได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบกิจการที่ดูแลลูกจ้างเป็นอย่างดีในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมา
          ทั้งนี้การจัดงาน “รัฐบาลรวมใจ พลิกวิกฤต ฟื้นชีวิตสู่การทำงาน Clean Up ขยะเพื่อชุมชน” ในลักษณะดังกล่าวได้จัดที่จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมาและมีกำหนดจะจัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 13,14,15 มกราคม 2555 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาปาร์ค ข้างศาลากลางจังหวัด

 

วันที่: 
26 ธันวาคม 2011