รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้ดูแลพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 

 

 

             

 

                                                                       Download Images

 

              นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ดูแลพื้นที่จังหวัดนครปฐมซึ่งประสบอุทกภัยน้ำท่วมได้ลงพื้นที่ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อมอบนโยบายส่วนราชการต่างๆ จังหวัดนครปฐม ทั้งการช่วยเหลือระหว่างประสบอุทกภัยและภายหลังน้ำลด วางมาตรการแนวทางฟื้นฟู รวมทั้งของบประมาณซ่อมแซมขยายถนนและคลองต่างๆ ให้มีความทันสมัยในการผลักดันน้ำที่อาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมต่อไปในอนาคต

วันที่: 
09 มกราคม 2012