ก.แรงงาน แสดงความยินดีคล้ายวันสถาปนา น.ส.พ.มติชน

 

 

 

 

 

                                                                                        Download Images 

 

            นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบผู้แทนกระทรวงแรงงานไปร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารหนังสือพิมพ์มติชน เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์มติชน

 

วันที่: 
09 มกราคม 2012