รมว.แรงงาน เจรจาทูตเกาหลีผ่อนปรนเกณฑ์รับแรงงานไทย

 

            นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้อนรับนายลิม แจ-ฮอง  (H.E. Mr. Lim Jae-Hong) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสรับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 พร้อมทั้งได้หารือเรื่องแรงงานไทยในเกาหลีอีกด้วย


            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีแรงงานไทยไปทำงานเกาหลีใต้ โดยระบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งกระทรวงแรงงานลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือเอ็มโอยูเรื่องการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS : Employment Permit System for Foreign Workers) กับกระทรวงการจ้างงานและแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2547 และต่ออายุบันทึกความเข้าใจฯ ทุกๆ 2 ปี โดยกำหนดให้กรมการจัดหางานไทยทำหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือกและจัดส่งคนหางานไปทำงาน โดยบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับล่าสุดจะหมดอายุลงในวันที่ 11 มีนาคม 2555 นี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อต่ออายุบันทึกความเข้าใจในรอบต่อไป  ทั้งนี้ทางไทยขอให้ทางรัฐบาลเกาหลีผ่อนปรนเกณฑ์การรับคนไทยบางเกณฑ์ลง เพื่อแรงงานไทยจะได้มีโอกาสไปทำงานได้มากขึ้น รวมทั้งขอให้พิจารณาขยายระยะเวลาการทำงานของแรงงานไทยให้สามารถอยู่ทำงานอย่างถูกต้องได้นานขึ้น จากเดิมอนุญาตคราวละ 3 ปี แล้วต่ออายุได้อีก 2 ปี  ซึ่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีรับปากจะช่วยดูแลประสานงานให้ และแจ้งด้วยว่าในเกณฑ์การผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีนั้น ทางการเกาหลีใต้ได้ผ่อนปรนให้ผู้ผ่านเกณฑ์จากร้อยละ 75 เป็น 65 แล้ว แต่ก็ขอให้คนไทยได้ฝึกอบรมภาษาเกาหลีให้มากขึ้นซึ่งจะเป็นการสะดวกต่อการเข้าไปทำงานได้ง่ายขึ้น


             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยด้วยว่า ยังขอให้ทางการเกาหลีได้ผ่อนปรนกรณีที่ร้านอาหารไทยที่ขณะนี้มีอยู่เป็นจำนวนมากในเกาหลี โดยขอให้ลดเกณฑ์ที่ร้านอาหารไทยที่มีแรงงาน 5 คนจะต้องเป็นชาวเกาหลี 4 คน ที่เหลือจึงเป็นแรงงานไทย นั้น ต่อเรื่องนี้อาจทำให้รสชาติดั้งเดิมของอาหารไทยผิดเพี้ยนได้ ซึ่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีก็รับปากจะดูแลให้เช่นกัน


             ในปี 2554 มีแรงงานไทยไปทำงานที่เกาหลีใต้ตามระบบอีพีเอส จำนวน 23,760 คน โดยมีข้อมูลว่าเกาหลีมีแรงงานไทยไปทำงานมากเป็นลำดับ 2 รองจากเวียดนาม  ส่วนผลการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานตั้งแต่ปี 2547 – ธันวาคม 2554 รวมทั้งสิ้น 32,056 คน แบ่งเป็นภาคอุตสาหกรรม 26,851 คน ก่อสร้าง 3,184 คน เกษตรกรรม เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 1,986 คน ประมง 24 คน และงานบริการ 1 คน  โดยเกาหลีใต้กำหนดโควตาแรงงานต่างชาติประเภทไร้ทักษะฝีมือ ประจำปี 2555 สำหรับ 15 ประเทศที่ลงนามบันทึกความเข้าใจไว้กับเกาหลีใต้ รวมทั้งสิ้น 57,000 คน แบ่งเป็นภาคการผลิต 49,000 คน ภาคก่อสร้าง 1,600 คน ภาคบริการ 150 คน ภาคเกษตร-ปศุสัตว์ 4,500 คน และภาคประมง 1,750 คน และการคัดเลือกแรงงานไปทำงานจะขึ้นอยู่กับนายจ้างชาวเกาหลีใต้เอง


             สำหรับขั้นตอนการจัดส่งคนหางานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีระบบอีพีเอส สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.overseas.doe.go.th  และ www.epsthailand.wordpress.com
   


แรงงานไทย  “ต้นทาง-ต้นทุน”  เศรษฐกิจไทย 
   


กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
นฤป  สุรเดชา  - ข่าว

 

วันที่: 
25 มกราคม 2012