การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเผยแพร่งานและการบริการประชาชนงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555

 

 

 

 

             

                                                                                                                 Download Images

 

                นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเผยแพร่งานและการบริการประชาชนงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555 โดยมีผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานกพ. และกรมพละศึกษา เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมด้านการเผยแพร่งานและการบริการประชาชนงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555 ซึ่งจะจัดในวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 - 21.00 น. ณ บริเวณอาคารกีฬานิมิบุตร

 

 

วันที่: 
26 มกราคม 2012