“งานเข้า” ปทุมฯ กว่าหมื่นอัตรา

 

 

 

 

             

                                                                                    Download  Images

 

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการ “งานเข้า งานหาคน คนหางาน” ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี พร้อมเตรียมตำแหน่งงานว่างกว่าหมื่นอัตรา การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ และกิจกรรมอื่นๆ ของกระทรวงแรงงานรองรับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและผู้ว่างงานในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง

 

               นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ทำให้ผู้ประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก สถานประกอบกิจการบางส่วนปิดกิจการ ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง ก่อให้เกิดความเดือดร้อน กระทรวงแรงงานจึงได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัด โครงการ “งานเข้า งานหาคน คนหางาน” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2555 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ปทุมธานี ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเลิกจ้างหรือได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มีโอกาสสมัครงานและรับการสัมภาษณ์งานจากนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่ต้องการรับสมัครบุคลากรโดยทั่วไปและคนพิการเข้าทำงานโดยตรง ทำให้มีงานทำ มีรายได้เร็วขึ้น โดยมีกิจกรรมของกระทรวงแรงงานออกให้บริการ เช่น การรับสมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ ชั้นนำกว่า 50 บริษัท มีตำแหน่งงานว่างกว่า 300 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 11,733 อัตรา โดยตำแหน่งงานที่รับมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานขาย พนักงานทั่วไป ช่างเทคนิค พนักงานขับรถ เป็นต้น รวมถึงการรับลงทะเบียนเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน  การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระวันละ 4 อาชีพ เช่น การทำพวงมาลัยดอกไม้ การทำกระเป๋าแคนดี้ การทำขนมลูกชุบ การจักสานเส้นพลาสติก รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่นำมาสลับหมุนเวียนในแต่ละวัน กิจกรรมให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถือ โครงการยกระดับฝีมือลูกจ้างที่ประสบอุทกภัยกลับสู่สถานประกอบกิจการ โดยลูกจ้างจะได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมคนละ 120 บาทต่อวัน การรับลงทะเบียนโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการป้องกันและบรรเทาการเลิกจ้างโดยรัฐจ่ายเงินสมทบให้แก่นายจ้าง เพื่อเป็นค่าจ้างให้ลูกจ้างคนละ 2,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 มกราคมนี้ โดยโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากสถานประกอบกิจการประมาณ 300 แห่งในจังหวัดปทุมธานี การรับสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ตามมาตรา 39 และมาตรา 40 การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจากทีมแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ


               นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงสถานการณ์ อุทกภัยในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2554 มีพื้นที่ประสบภัยครอบคลุม 7 อำเภอ 60 ตำบล 522 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 749,349 คน 307,560 ครัวเรือน โดยเฉพาะในอำเภอเมือง สามโคก ลาดหลุมแก้ว คลองหลวง ธัญบุรี และลำลูกกา จะเป็นพื้นที่ที่มีสถานการณ์รุนแรง ที่ผ่านมาจังหวัดได้ระดมทุกส่วนราชการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ส่งผลให้พี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงานในจังหวัดปทุมธานีได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนเป็นอย่างดี ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายแล้ว คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในไม่ช้า


               ทั้งนี้ หลังจากการจัดงานที่จังหวัดปทุมธานีแล้ว กระทรวงแรงงานและสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะได้ร่วมกันจัดโครงการ “งานเข้า งานหาคน คนหางาน” ครั้งต่อไป ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเช่นกัน โดยกระทรวงแรงงานจะนำโครงการกระทรวงแรงงาน ห่วงใย ใส่ใจ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ นำทุกภารกิจออกไปให้บริการ เพื่อเป็นการเยียวยาให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาทำการได้เป็นปกติ และลูกจ้างได้กลับมาสู่สถานประกอบกิจการมีรายได้ และมีความมั่นคงด้านอาชีพต่อไป นายเผดิมชัย กล่าว 

 

 “แรงงานไทย” ต้นทาง ต้นทุน เศรษฐกิจไทย

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
วนิดา คล้ายศรี–ข่าว,สมภพ  ศีลบุตร-ภาพ

 

วันที่: 
27 มกราคม 2012