ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr. Masaaki IUCHI Deputy Assistant Minister for International Policy Planning และคณะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น

 

 

 

                                                                                                                 Download  Images

 

 

 

วันที่: 
31 มกราคม 2012