รมว.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

 

 

 

 

                                                                                                                    Download Images

 

              นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม ชั้น 5

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ

 

 

 

วันที่: 
01 กุมภาพันธ์ 2012