รมว.แรงงานเผยรัฐบาลห่วงใยผู้ใช้แรงงาน โดยปรับค่าจ้าง พร้อมวอนอย่าซ้ำเติมปชช.ปรับขึ้นราคาสินค้า           วันแรงงานแห่งชาติ รัฐบาลไม่ทอดทิ้งผู้ใช้แรงงาน  โดยมีการปรับขึ้นค่าจ้างให้พอกับค่าครองชีพ พร้อมขอร้องลูกจ้างให้ทำงานให้คุ้มค่าแรงและใช้จ่ายอย่างประหยัด และวิงวอนพ่อค้าแม่ขายอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสิ้นค้าซ้ำเติมพี่น้องประชาชน


           นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า  เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติในวันนี้  นายกรัฐมนตรีและตนขอแสดงความยินดีกับผู้ใช้แรงงานเนื่องในโอกาสที่ได้รับการปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้น  และสิ่งที่ขอฝากให้กับผู้ใช้แรงงานคือ เมื่อได้รับการปรับค่าแรงเพิ่มขึ้นแล้วขอให้ผู้ใช้แรงงานได้คำนึงถึงการใช้จ่ายด้วย  และขอให้ทำงานให้คุ้มกับค่าแรงงานที่นายจ้างได้ปรับขึ้นให้  โดยขอให้ตั้งมั่นอยู่ในระเบียบวินัย  ช่วยกันสร้างผลิตผลที่มีผลิตภาพที่มีประโยชน์ให้กับนายจ้างและประเทศชาติด้วย  ซึ่งแรงงานสัมพันธ์ที่ดีคือการทำงานร่วมกันและเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยดี  ในส่วนของรัฐบาลก็จะให้การดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน  เพื่อให้แรงงานไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 


           นอกจากนี้ในเรื่องข้อเสนอที่ผู้ใช้แรงงานได้ยื่นมา 9 ข้อนั้น ในหลายเรื่องกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการไปแล้ว และบางเรื่องยังอยู่ในระหว่างดำเนินการและบางเรื่องเกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่นๆ  ซึ่งก็ได้ประสานงานให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว อาทิ การรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87และ98 ขณะนี้ขบวนการได้เข้าไปอยู่ในสภาแล้ว


           นายเผดิมชัย  ยังกล่าวอีกว่า จากที่ได้มีการปรับขึ้นค่าจ้างไปแล้วประมาณ 40% เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา โดยขณะนี้ ราคาสินค้าหลายรายการได้มีการปรับขึ้นราคาไปแล้วนั้น ในเรื่องนี้ต้องขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการทั้งหลายว่าอย่าเพิ่งฉวยโอกาสการปรับขึ้นค่าจ้างซ้ำเติมพี่น้องประชาชนเลยถือว่าควรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้สังคมและทุกคนมีความสุขร่วมกัน 


**************************


กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
อาชวิน  ปุจฉากาญจน์ – ข่าว
1 พฤษภาคม 2555“แรงงานไทย” ต้นทาง ต้นทุน เศรษฐกิจไทย   

วันที่: 
01 พฤษภาคม 2012