เลขานุการ รมว.กรง. เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2555 จ.ชลบุรี

 

 

            นายสง่า ธนสงวนวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2555 รับมอบศูนย์ข้อมูลกำลังคนด้านแรงงานและรับข้อเรียกร้องจากประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

 

 

วันที่: 
01 พฤษภาคม 2012