รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางสาวส่งศรี บุญบา) ให้การต้อนรับผู้แทนนายจ้างออสเตรเลีย และผู้แทนกระทรวงธุรกิจและการจ้างงานของดินแดนนอร์เทิร์น เทริทอรี เครือรัฐออสเตรเลีย

 

 

 

            

                                                                                                                  Download Images

 

              นางสาวส่งศรี บุญบา รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเกรก วอลลิส กงสุล (ด้านการย้ายถิ่นฐาน) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ผู้แทนนายจ้างออสเตรเลีย และผู้แทนกระทรวงธุรกิจและการจ้างงานของดินแดนนอร์เทิร์น เทริทอรี เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อหาหารือลู่ทางในการจัดส่งแรงงานฝีมือไปทำงานด้านโครงการก่อสร้างในดินแดนนอร์เทร์นเทร์ริทอรี ออสเตรเลีย  ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555

 

 

วันที่: 
02 พฤษภาคม 2012