ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์รายการ "จับประเด็น ข่าวร้อน"ทาง ททบ.5

 

  

              นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์รายการ "จับประเด็น ข่าวร้อน" ทาง ททบ.5 ในประเด็นที่อยู่ในกระแสสนใจ อาทิ การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ การบริหารแรงงานต่างด้าว ข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ

วันที่: 
03 พฤษภาคม 2012