ก.แรงงาน ร่วมหารือการจัดหาแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คนหางานไทย เพื่อจัดส่งไปทำงานยังไต้หวัน

 

 

 

           

                                                                                                                   Download Images

 

              นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Ms.kelly lin ผู้จัดการสำนักทรัพยากรมนุษย์ Tripod technology corp. และคณะ โดยมีนางรติวัณณ สุนทรา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะลิลา (ส่วนที่2ไทเป) เกาสง ร่วมหารือการจัดหาแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คนหางานไทย เพื่อจัดส่งไปทำงานยังไต้หวัน ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Download  Images

 

                    นางสาวส่งศรี บุญบา รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Ms.kelly lin ผู้จัดการสำนักทรัพยากรมนุษย์ Tripod technology corp. และคณะ โดยมีนางรติวัณณ สุนทรา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะลิลา (ส่วนที่2 ไทเป) เกาสง ร่วมหารือการจัดหาแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คนหางานไทย เพื่อจัดส่งไปทำงานยังไต้หวัน ณ ห้องทำงาน ชั้น 7 กระทรวงแรงงาน

 

 

กลุ่มงานเผยแพร่ปาระชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร-ภาพ/นฤป สุรเดชา ข่าว

 

วันที่: 
03 พฤษภาคม 2012