รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางสาวส่งศรี บุญบา) ให้การต้อนรับ Mr.Jerry Lee ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท Kaifa industry

 

 

 

 

              

                                                                                                                 Download  Images

 

                นางสาวส่งศรี บุญบา รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr.Jerry Lee ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท Kaifa industry โดยมีนางขวัญตา มังกรรัตน์  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะลิลา (ส่วนที่2) เกาสง ร่วมหารือการจัดหาแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คนหางานไทย เพื่อจัดส่งไปทำงานยังไต้หวัน ณ ห้องทำงาน ชั้น 7 กระทรวงแรงงาน

 

 

กลุ่มงานเผยแพร่ปาระชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร-ภาพ/นฤป สุรเดชา ข่าว

 

 

วันที่: 
03 พฤษภาคม 2012