“โหมโรง”ความพร้อมพัฒนาศักยภาพแรงงาน            กระทรวงแรงงานระดมทุกเครือข่ายเปิดรับความต้องการของสถานประกอบการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของลูกจ้าง พร้อมมอบให้สถานประกอบการไปร่วมหารือและจัดแบ่งกลุ่มให้ชัดเจน  เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนในการตอบโจทย์พัฒนาศักยภาพคนทำงานทุกภาคส่วนได้ตรง


            นายสมเกียรติ  ฉายะศรีวงศ์  ปลัดกระทรวงแรงงาน  กล่าวภายหลังการประชุม แนวทางการดำเนินการเพิ่มศักยภาพแรงงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆที่สำคัญอาทิ ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้แทนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เป็นต้น ว่าการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ  ถึงแนวทางและความต้องการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานเพราะแต่ละภาคส่วนต่างๆก็รู้ถึงข้อดี ข้อจำกัดของตัวเอง โดยให้ภาคผู้ประกอบการส่วนต่างๆร่วมกันหารือถึงแนวทางความต้องการ และจัดแบ่งกลุ่มประเภทความต้องการ เพื่อให้ภาครัฐเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือในการพัฒนาศักยภาพให้กับแรงงาน  แล้วหลังจากนั้น  อีกประมาณ 2 สัปดาห์  กระทรวงแรงงานจะได้เชิญสถานประกอบการเหล่านี้มาร่วมประชุมกันอีกครั้ง เพื่อสรุปผลแนวทางและความต้องการของสถานประกอบการในการพัฒนาฝีมือให้กับแรงงาน  รวมทั้งงบประมาณที่จะต้องใช้ในการฝึกอบรมในแต่ละสาขาอาชีพ  รวมถึงจำนวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านี้เสนอในที่ประชุมการรับฟังความคิดเห็นของสถานประเภทต่างๆ ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2555  โดยจะได้เชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานการประชุมและรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการด้วย


           นายสมเกียรติ  กล่าวอีกว่า  จุดเน้นในการประชุมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2555 นี้ นอกจากรับฟังผลกระทบและความต้องการของผู้ประกอบการแล้ว  ก็จะเป็นการโหมโรงให้เห็นว่ากระทรวงแรงงาน  มีความพร้อมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ทุกภาคส่วน ซึ่งเราสามารถอบรมและพัฒนาฝีมือให้แก่แรงงานได้ทุกสาขา  โดยจุดไหนที่มีปัญหาและสถานประกอบการต้องการให้พัฒนาฝีมือ  กระทรวงแรงงานพร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการให้ และหลังจากนั้นก็จะดำเนินการพัฒนาฝีมือและอบรมฝีมือให้แรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องต่อไป 


*************************


กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อาชวิน  ปุจฉากาญจน์ – ข่าว
4 พฤษภาคม 2555


วันที่: 
04 พฤษภาคม 2012