ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงานร่วมจัดกิจกรรม ‘1479 คนพิการปลุกพลังคนพิการ จากบูรพาสู่อีสาน’

 

 

                                                                                                                   Download Images

 

 

           นายสง่า ธนสงวนวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมในพิธีเปิดโครงการ ‘1479 ปลุกพลังคนพิการ จากบูรพาสู่อีสาน’ ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา โดยในงานมีการปล่อยคาราวาน ‘วีลแชร์เดินและวิ่ง’ ระยะทาง 1,479 กิโลเมตร เริ่มจากพัทยา จังหวัดชลบุรี  มีจุดสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 49 วัน ผ่าน19 จังหวัด มีนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมในคาราวานครั้งนี้  80 คน ทั้งนี้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้มีส่วนร่วมสนับสนุนด้านที่พักและอาหารแก่คณะคนพิการในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 

******************************

 

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
7 พฤษภาคม 2555


แรงงานไทย ต้นทาง-ต้นทุน เศรษฐกิจไทย

วันที่: 
07 พฤษภาคม 2012