ก.แรงงาน ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพแรงงาน ร่วมมือ ก.สาธารณสุข ยกทีมแพทย์ จิตแพทย์ดูแลถึงบรูไน

 

 

           กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข นำคณะแพทย์ จิตแพทย์และพยาบาล ตรวจสุขภาพแรงงานไทยในบรูไน มุ่งพื้นที่เขตที่มีคนไทยทำงานอยู่หลายพันคน ในเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน เขตเคบีและซีเรีย
           นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข นำคณะแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลราชวิถี และจิตแพทย์จากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เดินทางมาให้บริการตรวจสุขภาพให้กับแรงงานไทยในประเทศบรูไน ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2555 ตาม “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย ”  ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ 5,466 คน โดยมีแผนเข้าตรวจสุขภาพแรงงานไทยจุดแรกที่สำนักงานแรงงานบรูไน สถานเอกอัครราชทูต ตึกวิสมา จายา บริษัท Sahid Sdn Bhd (บริษัท ซาหิด จำกัด) เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน และต่อไปที่บริษัท SKS ร้านอาหารคุณวัชรพงศ์ ไซต์งานก่อสร้างบริษัท United Engineers ในเขตเคบีและซีเรีย 
           นายพูลศักดิ์ กล่าวเสริมว่า ผลสำเร็จของโครงการนี้ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากแรงงานไทยในบรูไนเป็นจำนวนมาก ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคนงาน รวมทั้งทำให้คนงานไทยรู้สึกอุ่นใจที่แม้อยู่ไกลก็ยังมีแพทย์จากเมืองไทยมาให้การดูแล ให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งมีผลในเชิงป้องกันมากกว่าการรักษา นอกจากนี้ยังสร้างภาพลักษณ์ระดับประเทศต่อสายตาแรงงานต่างชาติที่อยู่ในบรูไน ที่รัฐบาลไทยให้การดูแลแรงงานไทยไม่ว่าไปอยู่ประเทศไหนก็ตาม

 

แรงงานไทย “ต้นทาง – ต้นทุน” เศรษฐกิจไทย

 

กลุ่มงานเผยแพร่ปราสัมพันธ์/
 อนงค์นาถ มีศิริ – ข่าว

วันที่: 
11 พฤษภาคม 2012