ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา

bullet ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)
bullet ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์และเผยแพร่โฆษณา
bullet ประกาศราคากลาง ร่างคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถรถยนต์
bullet ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบ Log ทดแทน ปีงบประมาณ 2560
bullet ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แบบสำรวจข้อมูลด้านแรงงานและคู่มือการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
bullet ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ เครื่อง
bullet ประกวดราตาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 15 ชั้น สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและราคากลาง
bullet ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ
bullet ประกาศราคากลางจ้างผลิตและตัดต่อวีดีทัศน์ภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีตกลงราคา
bullet ประกาศราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
bullet ประกาศผลการประกวดราคาเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานปีงบประมาณ 2560
bullet ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าและเครื่องเคลือบบัตร โดยวิธีตกลงราคา
bullet ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำปี 2560 โดยวิธีตกลงราคา
bullet ประกาศประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลภาษาอังกฤษของเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา
bullet ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำข้อมูลลงนามถวายความอาลัย และการดูแลเว็ปไซต์ โดยวิธีตกลงราคา
bullet ประกาศราคากลางจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงานผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีตกลงราคา
bullet ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงานฯ
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง