ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา

bullet ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)พร้อมราคากลาง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี โดยวิธีสอบราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Government Procurement(e-GP)
bullet สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาเสียงพูดในลิฟท์ จำนวน 6 ชุด
bullet ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 6 เครื่อง
bullet ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
bullet ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ พร้อมราคากลาง
bullet ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงพื้นผิวถนนอาคารจอดรถยนต์พร้อมท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถนั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี โดยวิธีสอบราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Government Procurement (e-GP)
bullet ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน (ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ต) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bullet ประกาศราคากลาง และประกาศกวดราคาซื้อระบบ Log ทดแทน ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement)
bullet ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement)
bullet ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
bullet ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างเหมาบริการระบบเฝ้าระวังความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์
bullet ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
bullet ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วารสารแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
bullet ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)