ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคา

bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเเนินงานตามข้อสังการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯ
bullet ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเเนินงานตามข้อสังการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯ
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรมปูพื้น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเข้าห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมชุดอุปกรณ์
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือทำเนียบอาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสมุดปกขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการไตรภาคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการขาตั้งจอรับภาพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
bullet ประกาศราคากลางจ้างผลิตสมุดปกขาว
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่องแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
bullet ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 6 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
bullet ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2560 05/09/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2560 22/08/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560 10/08/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2560 26/06/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2560 26/06/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2559 25/04/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2559 25/04/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2559 25/04/2560
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 25/04/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 18/04/2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2560 18/04/2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2559 10/01/2560
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 01/11/2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2559 16/05/2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2559 16/05/2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 17/03/2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สัญญาจ้าง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 17/03/2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2559.pdf 03/03/2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สัญญาจ้าง) ประจำเดือนตุลาคม 2558 25/02/2559
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 25/02/2559