ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 31 ‘สสปท.’ เข้าพบ 'รมว.แรงงาน' แนะนำผู้บริหารและภารกิจ 07/11/2562
icon 32 ‘รมว.แรงงาน’ รับหนังสือร้องเรียนจาก 'สรส.' 07/11/2562
icon 33 ‘MWG’ เข้าพบ 'รมว.แรงงาน' หารือข้อราชการ 07/11/2562
icon 34 ‘สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน’ เข้าพบ 'รมว.แรงงาน' หารือข้อราชการ 07/11/2562
icon 35 “หม่อมเต่า” ให้สัมภาษณ์ประเด็น แนวทางการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน 07/11/2562
icon 36 ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดี นสพ.ผู้จัดการรายวัน 07/11/2562
icon 37 รมว.แรงงาน ชมการแสดงและนำคณะผู้บริหาร ชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 07/11/2562
icon 38 ‘หม่อมเต่า’ ห่วงแรงงานไทยเสียชีวิตในญี่ปุ่น สั่งทูตแรงงานประสานนายจ้างช่วยจัดการเผาศพ และติดตามสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 06/11/2562
icon 39 “ปลัดแรงงาน” โชว์วิสัยทัศน์ภาคีอาเซียน มุ่งขจัดความรุนแรงการทำงาน 06/11/2562
icon 40 ปลัดแรงงาน หารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 05/11/2562
icon 41 ปลัดแรงงาน ร่วมประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 337 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 05/11/2562
icon 42 ‘หม่อมเต่า’ ห่วงแรงงานไทยเสียชีวิตในญี่ปุ่น สั่งทูตแรงงานช่วยเหลือตามขั้นตอน ย้ำ ไปทำงานถูกกฎหมายได้รับการคุ้มครอง 04/11/2562
icon 43 เลขานุการ รมว.รง.ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ โคราช 04/11/2562
icon 44 เลขานุการ รมว.รง.ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานกลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองกก นครราชสีมา 04/11/2562
icon 45 เลขานุการ รมว.รง.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน โคราช 04/11/2562
icon 46 ‘ผช.รมว.แรงงาน’ ประชุมหารือ ‘ปรับเบี้ยเลี้ยงรัฐวิสาหกิจกับคณะผู้บริหารการบินไทย’ 31/10/2562
icon 47 ‘ปลัดแรงงาน’ ร่วมพิธี ‘ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักนายกรัฐมนตรี ปี 62’ 31/10/2562
icon 48 ก.แรงงาน เปิดงาน “วันนิคม จันทรวิทุร” ประจำปี 2562 31/10/2562
icon 49 ผู้ช่วย รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบ บ.ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด ชลบุรี 31/10/2562
icon 50 ก.แรงงาน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการนำข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย 31/10/2562
icon 51 'ปลัดแรงงาน' เปิดงานเลี้ยงรับรองการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการมูลนิธิ ฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทยคนใหม่ 31/10/2562
icon 52 รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภารกิจสำนักงานประกันสังคม 31/10/2562
icon 53 'ผู้ช่วยปลัดแรงงาน' ร่วมเปิดงาน “STAR STEMS พลเมืองดี วินัยเด่น 2562 : ดาวเดียวกัน ไปด้วยกัน” 30/10/2562
icon 54 ‘รมว.แรงงาน’ รับหนังสือร้องเรียนจาก 'บ.บอดี้ แฟชั่น' 30/10/2562
icon 55 ก.แรงงาน ประชุมทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ๖๓–๖๕ 30/10/2562
icon 56 ‘ผช.รมว.แรงงาน’ ประชุม ‘แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจน’ 30/10/2562
icon 57 ‘ปลัดแรงงาน’ ร่วมรับเสด็จ ‘พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ ประชุมการให้บริการเพร็พในไทย 29/10/2562
icon 58 กระทรวงแรงงาน ย้ำ ! ปัญหาว่างงาน ไร้กังวล พร้อมให้บริการหลายช่องทาง 29/10/2562
icon 59 ก.แรงงาน ประชุมจัดสรรงบประมาณและติดตามผลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 29/10/2562
icon 60 ‘ก.แรงงาน’ ร่วมประชุม 'คกก.ผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2/62' 29/10/2562