ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 31 ‘หม่อมเต่า’ ห่วงแรงงานนั่งร้านถล่มที่ภูเก็ต ส่ง ‘ที่ปรึกษารัฐมนตรี’ รุดเยี่ยมอาการคนงาน พร้อมกำชับนายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 14/08/2562
icon 32 ก.แรงงาน ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะไปทูลเกล้าถวายฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 14/08/2562
icon 33 ‘ก.แรงงาน’ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 'วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 62' 13/08/2562
icon 34 "ปลัดแรงงาน"ให้สัมภาษณ์นิตยสาร TO BE NUMBER ONE 13/08/2562
icon 35 รมว.แรงงาน ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ 12/08/2562
icon 36 ลูกเรือประมง 18 คน เข้าพบ รมว.แรงงาน พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยพากลับบ้านปลอดภัย 12/08/2562
icon 37 รมว.แรงงาน ตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ 12/08/2562
icon 38 ‘ผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ 'บึงกาฬ' รอบ ๓ 09/08/2562
icon 39 ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 09/08/2562
icon 40 ก.แรงงาน พร้อมส่ง 25 เยาวชนไทย เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ 22 - 27 ส.ค.นี้ ที่รัสเซีย 09/08/2562
icon 41 ก.แรงงาน ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมโอกาสด้านอาชีพและการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ 09/08/2562
icon 42 ก.แรงงาน ประชุม อนุกรรมการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานที่รับไปทำที่บ้าน 09/08/2562
icon 43 ‘ผู้ตรวจแรงงาน’ ร่วมเสวนาในงานแถลงข่าว ‘ความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงาน’ 08/08/2562
icon 44 ก.แรงงาน บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลแรงงานต่างด้าว พัฒนาระบบ ‘สมาร์ทเซอร์วิส’ ยกระดับบริการผู้ประกอบการนิคมฯ 08/08/2562
icon 45 ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 08/08/2562
icon 46 ก.แรงงาน ประชุม คกก. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 08/08/2562
icon 47 ก.แรงงาน เปิดสัมมนาวิชาการ“อนาคตตลาดแรงงานไทย”วางแผนผลิตกำลังคนของประเทศ 08/08/2562
icon 48 'หน.ผู้ตรวจแรงงาน' ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นครสวรรค์ 08/08/2562
icon 49 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่พิจิตร ตรวจติดตามการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 08/08/2562
icon 50 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมงานฉลอง 54 ปี วันชาติสิงคโปร์ ประจำปี 2562 08/08/2562
icon 51 ‘ผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ 'อุดรธานี' และ 'หนองคาย' 07/08/2562
icon 52 ก.แรงงาน พัฒนาทักษะ 101 อาชีพ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 07/08/2562
icon 53 ก.แรงงาน - กต. มั่นใจบูรณาการช่วยเหลือลูกเรือไทยในโซมาเลียกลับประเทศอย่างปลอดภัย 07/08/2562
icon 54 ก.แรงงาน เปิดบริการด้านแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ อาคารศูนย์ราชการชายแดนใต้ จ.ยะลา 07/08/2562
icon 55 ‘หน.ผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ 'จังหวัดพิจิตร' 07/08/2562
icon 56 ก.แรงงาน ประชุม คกก.คุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 07/08/2562
icon 57 นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี บันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ 06/08/2562
icon 58 ก.แรงงาน ประชุมอนุส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน 06/08/2562
icon 59 ก.แรงงาน ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ขับเคลื่อนระบบการจ้างงานที่มีคุณค่า 06/08/2562
icon 60 ก.แรงงาน ประชุม คกก.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ ๑๘ 06/08/2562