ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 301 ก.แรงงาน ลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 03/06/2562
icon 302 ก.แรงงาน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 03/06/2562
icon 303 “ผู้ตรวจแรงงาน” ออกนิเทศติดตามงาน พบปะแรงงานและอาสาสมัครแรงงาน ณ สนร.มาเลเซีย 02/06/2562
icon 304 ผู้ตรวจแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพเมืองมะขามหวาน 01/06/2562
icon 305 ก.แรงงาน ประชุม คกก. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 31/05/2562
icon 306 ก. แรงงาน ประชุมติดตาม ‘พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562’ 31/05/2562
icon 307 ก.แรงงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ‘มาเลเซีย’ 31/05/2562
icon 308 ก.แรงงาน ประชุม คกก.คุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 31/05/2562
icon 309 ก.แรงงาน ประชุม คกก.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ครั้งที่ 4/2562 30/05/2562
icon 310 ก.แรงงาน ซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ 30/05/2562
icon 311 ก.แรงงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ‘สิงคโปร์’ 30/05/2562
icon 312 ก.แรงงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการบรูไน 29/05/2562
icon 313 ไทย - สปป.ลาว กระชับความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 27/05/2562
icon 314 ก.แรงงาน บันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 24/05/2562
icon 315 ก.แรงงาน ‘ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากทุจริต’ 22/05/2562
icon 316 ก.แรงงาน พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 21/05/2562
icon 317 ก.แรงงาน เผย ทางการญี่ปุ่นคุมเข้มคนเข้าเมือง รองรับความต้องการแรงงานระบบใหม่ 21/05/2562
icon 318 ก.แรงงาน ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา 17/05/2562
icon 319 ‘ก.แรงงาน’ ร่วมแสดงความยินดี ‘อธิบดี กพร. คนใหม่’ 16/05/2562
icon 320 ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานจัดสมัชชาแรงงานนอกระบบ 16/05/2562
icon 321 ก.แรงงาน จับมือสถานประกอบการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 15 ครั้ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 16/05/2562
icon 322 ‘ก.แรงงาน’ ร่วมแสดงความยินดี ‘ปลัดแรงงานคนใหม่’ 15/05/2562
icon 323 "ปลัดแรงงาน" สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง 10/05/2562
icon 324 รมว.แรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง 10/05/2562
icon 325 "บิ๊กอู๋" นำผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 08/05/2562
icon 326 ก.แรงงาน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 06/05/2562
icon 327 ก.แรงงาน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของแรงงานต่างด้าวถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 04/05/2562
icon 328 รมว.แรงงาน รับฟังบรรยายสรุปและพบปะพนักงานของบริษัทเบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปทุมธานี 03/05/2562
icon 329 รมว.แรงงานลงนามแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสมกุฎราชกุมาร เจ้าชายนารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น เสด็จฯขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ที่ ๑๒๖ แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น 03/05/2562
icon 330 “ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงาน”เปิดงานวันแรงงานไทยในสิงคโปร์ ส่งเสริมเครือข่ายและสิทธิแรงงาน 02/05/2562