ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 4561 กก.ป้องกันค้ามนุษย์ พิจารณาโครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ 19/09/2555
icon 4562 ก.แรงงานครบรอบ 19 ปี เดินหน้านโยบายดูแลครอบคลุมแรงงานทุกด้าน 19/09/2555
icon 4563 รมว.แรงงานห่วงใยแรงงานกรณีน้ำท่วม 19/09/2555
icon 4564 กีฬาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 19/09/2555
icon 4565 กก.ความปลอดภัยฯ เตรียมพร้อมเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ สร้างมาตรฐานความปลอดภัย “ทรัพยากรมนุษย์” !! 18/09/2555
icon 4566 ก.แรงงาน เผยปรับค่าจ้าง ปี’55 ไม่ส่งผลกระทบเศรษฐกิจภาพรวม 18/09/2555
icon 4567 ก.แรงงานร่วมกับทุกภาคี “เดินหน้า” สร้าง “หลักประกัน” แรงงานนอกระบบขอนแก่น 17/09/2555
icon 4568 กระทรวงแรงงานสัมมนาระดมสมองผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556 17/09/2555
icon 4569 ก.แรงงาน เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการมอบรางวัลดีเด่นแรงงานสัมพันธ์ฯ ปี’55 ดันกิจการไทยแข่งเวทีโลก 16/09/2555
icon 4570 ผู้ประกันตนควรยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนภายในระยะเวลา 1 ปี หากพ้นกำหนดหมดสิทธิทันที 14/09/2555
icon 4571 สถานประกอบกิจการจูงมือเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ‏ 14/09/2555
icon 4572 ก.แรงงานระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาคน รองรับAEC 14/09/2555
icon 4573 เร่งคุ้มครองแรงงานพม่ากรณีถูกยึดพาสปอร์ต 13/09/2555
icon 4574 สพภ. 7 อุบลฯ เร่งเครื่องฟิตแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดหวังรับ AEC 12/09/2555
icon 4575 ปลัด ก.แรงงาน เผยเสรีแรงงานอาเซียนต้องมีเกณฑ์กำหนดเฉพาะของแต่ละประเทศกำกับ ! 12/09/2555
icon 4576 PACCOM ดูงานด้าน NGOs ในประเทศไทย 12/09/2555
icon 4577 มิติใหม่ “แรงงานรัฐต่อรัฐ” ไปอิสราเอล พร้อมเดินหน้าอีกหลายประเทศ 11/09/2555
icon 4578 รมว.รง.ลงพื้นที่นครปฐม “สื่อสัมพันธ์” บูรณะพุทธมณฑล พร้อมฟื้นฟูห้องสมุด ร.ร. 10/09/2555
icon 4579 พักใบอนุญาตบริษัทจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ 10/09/2555
icon 4580 IM Japan ศึกษาดูความพร้อมส่งผู้ฝึกงานไปญี่ปุ่น พร้อมขยายรับผู้ฝึกงานไปญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น 10/09/2555
icon 4581 ก.แรงงานประกาศยกเลิกใบอนุญาต บจง.ที่อุดรธานี 07/09/2555
icon 4582 ผู้ตรวจฯ ก.แรงงานเปิดสัมมนาเตรียมรับเอซี 06/09/2555
icon 4583 ที่ปรึกษารมว.แรงงานมอบรางวัลครูฝึกดีเด่นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 06/09/2555
icon 4584 กระทรวงแรงงาน ติวเข้มนายจ้าง ลูกจ้างงานก่อสร้าง มุ่งสร้างความปลอดภัย ลดอัตราประสบอันตราย 06/09/2555
icon 4585 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน‏ 06/09/2555
icon 4586 สมาคมแม่บ้านแรงงาน มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 05/09/2555
icon 4587 เดินหน้า "ปรับ" ค่าจ้างทั่วประเทศรับ 300 บาท 1 ม.ค.56 05/09/2555
icon 4588 40 ปี กองทุนเงินทดแทน ทบทวนการทำงาน เพิ่มเติมเชิงรุกงานสปส. 04/09/2555
icon 4589 รมว.แรงงานร่วมงาน 22 ปี สำนักงานประกันสังคม เดินหน้าบริการ ผปต.เต็มที่ 04/09/2555
icon 4590 ก.แรงงาน เชิญร่วมงาน สมุทรสาคร เอกซโป 2012 เปิดช่องทางประชาชนเข้าถึงแหล่งกองทุน 04/09/2555