ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 4621 ก.แรงงาน จัดสัมมนารับก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 08/08/2555
icon 4622 ทูตสหรัฐฯ พบรมว.แรงงาน เห็นพ้องจับมือร่วมดูแลป้องกันค้ามนุษย์ 06/08/2555
icon 4623 ก.แรงงาน อบรม นักบริหารฯ รุ่น 2 06/08/2555
icon 4624 รมว.แรงงาน แสดงความยินดีครบ 66 ปี ก่อตั้งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 01/08/2555
icon 4625 เกาหลีช่วยแรงงานไทยฟิตภาษา ใครที่เคยทำงานให้ไปรับเงินประกันคืน 01/08/2555
icon 4626 ภาวะจ้างงานไทยมีแนวโน้มดีขึ้น 01/08/2555
icon 4627 อาสาสมัครพา “ได้” งาน 01/08/2555
icon 4628 ก.แรงงาน ห่วงใยสุขภาพสตรีไทยจัดบริการส่งเสริมสุขภาพแรงงานในวันสตรีไทย 1 ส.ค.นี้ 01/08/2555
icon 4629 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้โอวาทแก่แรงงานไทยที่จะไปทำงานที่มาเก๊า 31/07/2555
icon 4630 กระทรวงแรงงานร่วมโครงการสายใยรักแห่งครอบคัว ปีที่ 6 30/07/2555
icon 4631 ก.แรงงาน เปิดสัมมนาระดมความคิดแก้ปัญหาจ้างคนพิการในภาครัฐ 30/07/2555
icon 4632 กระทรวงแรงงาน ร่วมเดินริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะ‏ 30/07/2555
icon 4633 กระทรวงแรงงาน ชง 10 โครงการรองรับประชาคมอาเซียน 30/07/2555
icon 4634 ก.ไอซีที จัดงาน Bangkok International ICT Expo 2012 เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม 26/07/2555
icon 4635 ก.แรงงานได้เกียรติเป็นพี่เลี้ยงพัฒนางานประกันสังคมให้ประเทศกลุ่มอาเซียน 24/07/2555
icon 4636 ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำกรุงเทพเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 23/07/2555
icon 4637 ผู้พ้นโทษขอโอกาสจากสังคมเพื่อกลับตัวเป็นคนดี สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ 23/07/2555
icon 4638 นายจ้างเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษได้มีแสงใหม่ ชีวิตใหม่ 23/07/2555
icon 4639 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อทบทวนภารกิจการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาสมัครแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจที่ 10 23/07/2555
icon 4640 โครงการเปิดอบรมพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานภาคตะวันออก รุ่นที่ 4‏ 23/07/2555
icon 4641 ก.แรงงานเตรียมมาตรการลดเหลื่อมล้ำ จากนโยบายค่าจ้าง 300 บ. 20/07/2555
icon 4642 ก.แรงงานเร่งอพยพแรงงานไทยหนีจลาจลในซีเรีย 20/07/2555
icon 4643 รมว.แรงงาน เข้มปัญหาค่าหัวคิวจะต้องหมดไป พร้อมเตรียมจัดการปัญหาค่าหัวคิวในไต้หวันและไทเป 19/07/2555
icon 4644 อบรมพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน จ.ขอนแก่น 19/07/2555
icon 4645 ทูตอินเดียพบ รมว.แรงงาน เจรจาขอเปิดทางนำแรงงานเข้าไทย 17/07/2555
icon 4646 รองปลัดมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี2554‏ 17/07/2555
icon 4647 ก.แรงงาน ยกเครื่องทูตแรงงานเร่งยกระดับแรงงานไทย งดส่งแรงงานไร้ฝีมือไปต่างประเทศ 16/07/2555
icon 4648 รมว.แรงงานสั่งสนร.เกาหลีใต้ดูแลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่เสียชีวิตด่วน! 13/07/2555
icon 4649 เลขาฯ รมว.แรงงานแจงขบวนการหลอกลวงแรงงานยังมีอยู่ย้ำให้แรงงานจังหวัดหามาตรการปราบปรามให้สิ้นซาก 13/07/2555
icon 4650 ผู้แทนสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอเข้าพบ‏เพื่อหารือมาตรการเยียวยากรณีลูกจ้างได้รับผลกระทบ 12/07/2555