ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 4681 ก.แรงงาน เชิญร่วมงาน สมุทรสาคร เอกซโป 2012 เปิดช่องทางประชาชนเข้าถึงแหล่งกองทุน 04/09/2555
icon 4682 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น "ต้องการให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาเป็นไปอย่างไรในอนาคต?" 04/09/2555
icon 4683 ร่วมลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน 04/09/2555
icon 4684 รมว.แรงงาน (นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์) ประธานในพิธีพร้อมมอบโล่ และรางวัล รพ.ในดวงใจ ปี 55 04/09/2555
icon 4685 ขยายเครือข่ายโรงงานสีขาว เดินหน้าเข้านิคมอุตสาหกรรม 31/08/2555
icon 4686 ก.แรงงาน มอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จฝึกอบรม 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ 30/08/2555
icon 4687 นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ประชุมพิจารณาตรวจเอกสารผู้ขอรับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านแรงงานประจำปี พ.ศ.2555 29/08/2555
icon 4688 คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ เปิดตัวระดมทุกภาคส่วนสร้างแรงงานฝีมือ 29/08/2555
icon 4689 ก.แรงงานเปิด โครงการเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีอาเซียน เน้นย้ำโครงการพัฒนาสตรีเป็นผู้นำด้านการประกอบธุรกิจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 29/08/2555
icon 4690 ไทยเตรียมพร้อมให้สัตยาบันไอแอลโอว่าด้วยเสรีภาพสมาคม 29/08/2555
icon 4691 รมว.แรงงานชี้แจงผู้แทนไอแอลโอ ถึงการให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉ.87 และ 98 28/08/2555
icon 4692 “เฮลโล เวิร์ก” มหกรรมนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ 28/08/2555
icon 4693 ก.แรงงาน แถลงผลงาน 1 ปี มั่นสำเร็จตามนโยบายรัฐบาล 27/08/2555
icon 4694 รมว.แรงงานเปิดงานรัฐบาลพบประชาชน “ทุน...เพื่อคุณภาพชีวิต” ที่พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 27/08/2555
icon 4695 รมว.แรงงาน แถลงข่าว 1 ปีผลงานแรงงาน 27/08/2555
icon 4696 คณะกรรมการค่าจ้าง จัดสัมมนาระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 27/08/2555
icon 4697 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน (นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์) มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม 26/08/2555
icon 4698 ทุน เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงาน 25/08/2555
icon 4699 ก.แรงงาน จัดใหญ่ นัดพบแรงงาน จ.สมุทรปราการ 24/08/2555
icon 4700 การสัมมนาให้ความรู้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำ 23/08/2555
icon 4701 กระทรวงแรงงานร่วมโชว์ผลงาน 6 กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 23/08/2555
icon 4702 ปั้นนักบริหารแรงงาน เติมเต็มศักยภาพเพื่อไปพัฒนางานเต็มที่ 17/08/2555
icon 4703 ก.แรงงาน ร่วมเดินริ้วขบวนเทิดพระเกียรติและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 17/08/2555
icon 4704 แสงใหม่...ชีวิตใหม่ผู้พ้นโทษ จ.นครปฐม 15/08/2555
icon 4705 ก.แรงงานเน้นลงลึกพัฒนาบุคลากรรองรับอาเซียนในอุตสาหกรรมหลัก 15/08/2555
icon 4706 ผู้ช่วยรมว.แรงงานประชุมคณะทำงานพัฒนาคนรองรับเออีซี 15/08/2555
icon 4707 ก.แรงงาน สนับสนุนจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แรงงาน 14/08/2555
icon 4708 7 วัน 700 ตำแหน่ง เพื่อคนพิการมีงานทำ 14/08/2555
icon 4709 ก.แรงงานห่วงใยสุขภาพแรงงาน – แรงงานสตรี จัดบริการส่งเสริมสุขภาพแรงงานในสัปดาห์วันแม่ 14 ส.ค.นี้ 14/08/2555
icon 4710 เลขาฯ รมว.แรงงานเปิดศูนย์ประสานไปทำงานต่างประเทศจังหวัดนครราชสีมา 10/08/2555