ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 4711 โครงการแรงงานร่วมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ จังหวัดนครราชสีมา 10/08/2555
icon 4712 นโยบายการคุ้มครองสิทธิแรงงาน 10/08/2555
icon 4713 ก.แรงงาน ศึกษาผลกระทบภาคแรงงานรับก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 10/08/2555
icon 4714 ก.แรงงาน ค้นคนหางาน เพื่อให้“อาสาพาไปสมัครงาน” 10/08/2555
icon 4715 ก.แรงงาน จัดสัมมนารับก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 08/08/2555
icon 4716 ทูตสหรัฐฯ พบรมว.แรงงาน เห็นพ้องจับมือร่วมดูแลป้องกันค้ามนุษย์ 06/08/2555
icon 4717 ก.แรงงาน อบรม นักบริหารฯ รุ่น 2 06/08/2555
icon 4718 รมว.แรงงาน แสดงความยินดีครบ 66 ปี ก่อตั้งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 01/08/2555
icon 4719 เกาหลีช่วยแรงงานไทยฟิตภาษา ใครที่เคยทำงานให้ไปรับเงินประกันคืน 01/08/2555
icon 4720 ภาวะจ้างงานไทยมีแนวโน้มดีขึ้น 01/08/2555
icon 4721 อาสาสมัครพา “ได้” งาน 01/08/2555
icon 4722 ก.แรงงาน ห่วงใยสุขภาพสตรีไทยจัดบริการส่งเสริมสุขภาพแรงงานในวันสตรีไทย 1 ส.ค.นี้ 01/08/2555
icon 4723 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้โอวาทแก่แรงงานไทยที่จะไปทำงานที่มาเก๊า 31/07/2555
icon 4724 กระทรวงแรงงานร่วมโครงการสายใยรักแห่งครอบคัว ปีที่ 6 30/07/2555
icon 4725 ก.แรงงาน เปิดสัมมนาระดมความคิดแก้ปัญหาจ้างคนพิการในภาครัฐ 30/07/2555
icon 4726 กระทรวงแรงงาน ร่วมเดินริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะ‏ 30/07/2555
icon 4727 กระทรวงแรงงาน ชง 10 โครงการรองรับประชาคมอาเซียน 30/07/2555
icon 4728 ก.ไอซีที จัดงาน Bangkok International ICT Expo 2012 เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม 26/07/2555
icon 4729 ก.แรงงานได้เกียรติเป็นพี่เลี้ยงพัฒนางานประกันสังคมให้ประเทศกลุ่มอาเซียน 24/07/2555
icon 4730 ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำกรุงเทพเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 23/07/2555
icon 4731 ผู้พ้นโทษขอโอกาสจากสังคมเพื่อกลับตัวเป็นคนดี สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ 23/07/2555
icon 4732 นายจ้างเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษได้มีแสงใหม่ ชีวิตใหม่ 23/07/2555
icon 4733 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อทบทวนภารกิจการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาสมัครแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจที่ 10 23/07/2555
icon 4734 โครงการเปิดอบรมพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานภาคตะวันออก รุ่นที่ 4‏ 23/07/2555
icon 4735 ก.แรงงานเตรียมมาตรการลดเหลื่อมล้ำ จากนโยบายค่าจ้าง 300 บ. 20/07/2555
icon 4736 ก.แรงงานเร่งอพยพแรงงานไทยหนีจลาจลในซีเรีย 20/07/2555
icon 4737 รมว.แรงงาน เข้มปัญหาค่าหัวคิวจะต้องหมดไป พร้อมเตรียมจัดการปัญหาค่าหัวคิวในไต้หวันและไทเป 19/07/2555
icon 4738 อบรมพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน จ.ขอนแก่น 19/07/2555
icon 4739 ทูตอินเดียพบ รมว.แรงงาน เจรจาขอเปิดทางนำแรงงานเข้าไทย 17/07/2555
icon 4740 รองปลัดมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี2554‏ 17/07/2555