ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 4771 ก.แรงงาน เชิญชวนพี่น้องชาวไทยกู้วิกฤตแห่งสายน้ำด้วยพลังแห่งน้ำใจ สายน้ำสายใจ... พลัง ‘ชาวแรงงาน’ ช่วยภัยน้ำท่วม 13/09/2554
icon 4772 รัฐมนตรีแรงงานกำชับทุกหน่วยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเต็มที่ 13/09/2554
icon 4773 รมว.แรงงาน รับมอบรถยนต์โตโยต้า 12 คัน เพิ่มขีดความสามารถการฝึกอบรมให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13/09/2554
icon 4774 รัฐมนตรีก.แรงงาน ย้ำ!! พร้อมรับฟังทุกปัญหา/ข้อเสนอแนะ ร่วมหาทางออกนโยบายรายได้ 300 บาท 12/09/2554
icon 4775 รัฐมนตรีแรงงาน ย้ำ! ปี 55 เห็นความชัดเจนนโยบายรายได้ 300 บาท คาดนำร่องจังหวัดที่มีความพร้อมหรือปรับเพิ่มจากรายได้เดิมร้อยละ 40 ทั่วประเทศ 11/09/2554
icon 4776 Kick-off โครงการ e-Service เพียงแค่คลิกก็เข้าถึงบริการ เพื่อขอรับบริการรับรองหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน 08/09/2554
icon 4777 ก.แรงงาน มุ่งส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับลูกจ้าง 07/09/2554
icon 4778 “สุดยอดช่างแอร์ 2011” เป็นหนึ่ง แรงงานฝีมือที่จะมุ่งสู่อาเซียนสร้างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค...แหล่งผลิตสุดยอดช่างไทย 07/09/2554
icon 4779 รมว.แรงงาน รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการประมงจังหวัดสมุทรสาครยืนยันการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานทุกด้าน ต้องช่วยกันทุกฝ่ายอยู่ได้ ประเทศชาติไปรอด ผู้แทนภาคประมงตอบรับปรับค่าจ้างบนหลักแรงงานที่ฝีมือสูงขึ้น ผลิตภาพแรงงานสูง 06/09/2554
icon 4780 มาตรฐานแรงงานและกฎหมายแรงงานเป็นที่สนใจของนักศึกษานิติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น 01/09/2554
icon 4781 ก.แรงงาน บูรณาการงาน 3 หน่วย จัดทีมแพทย์อบรม ให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่แรงงานไทยในสิงคโปร์ “หวังให้รู้ ดูแล และป้องกันโรคตนเองได้ในต่างแดน” 29/08/2554
icon 4782 แรงงานไทยในสิงคโปร์สนใจ-ห่วงใยสุขภาพ ผู้มาขอคำปรึกษา แนะนำ และตรวจรักษาเพิ่มขึ้น 29/08/2554
icon 4783 รมว.แรงงานเน้นสร้างคุณภาพแรงงานและสร้างความเป็นธรรม 29/08/2554
icon 4784 รมว.แรงงาน เผดิมงานแรกรับมอบปูนช่วยน้ำท่วม 300 ตันจากทีพีไอ 17/08/2554
icon 4785 “เช็คความพร้อม” ไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 ต้องรวมพลัง รัฐ-เอกชน เริ่มจาก 7 กลุ่มสภาอาชีพ ผลักดันนโยบายสร้างความแข็งแกร่งฝีมือคนไทย 30/06/2554
icon 4786 กระทรวงแรงงาน เชิญนายจ้างไต้หวัน เยี่ยมครอบครัวแรงงานไทย 08/06/2554
icon 4787 ครม.เห็นชอบอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ตามที่ ก.แรงงานเสนอ 15/12/2553
icon 4788 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงาน เสนอปรับโครงสร้างหน่วยงานเพิ่ม สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน 02/12/2553
icon 4789 ก.แรงงาน ‘เยียวยา’ ลูกจ้าง บ.เจริญสวัสดิ์ฯ ที่ถูกลอยแพ ‘แนว’ ทำงานเน้นบูรณาการทุกส่วนเข้าช่วยเหลือ 02/09/2552
icon 4790 คณะผู้แทนจาก Japan International Labour Foundation หารือจัดฝึกอบรมโครงการ HIV/AIDS 02/09/2552
icon 4791 บทแถลงข่าว การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านแรงงาน ครั้งที่ 20 02/09/2552
icon 4792 โฆษกแรงงานแนะนายจ้างอย่า " ยึดติด " ค่าจ้างขั้นต่ำค่าจ้างต้องขึ้นตามผลงานและประสบการณ์เป็นสำคัญ 02/09/2552
icon 4793 เสียงสะท้อนจากแรงงานนอกระบบกับการขยายความคุ้มครอง ม.40 02/09/2552
icon 4794 กระทรวงแรงงานจัดอบรมเรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร รุ่น 3 02/09/2552
icon 4795 ก.แรงงานระดมสมองหาแนวทางพัฒนาบุคลากรเป็นแผน 4 ปี 02/09/2552
icon 4796 ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ดูสถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าว 02/09/2552
icon 4797 ก.แรงงานส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในคูเวต 02/09/2552
icon 4798 เตือนแรงงานไทยไปทำงานในมาเลเซียต้องตรวจสอบคุณสมบัตินายจ้างการดำเนินงานต้องถูกต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ. 2528 มาตรา 50 02/09/2552
icon 4799 รมว.แรงงานรับมอบปูน 300 ตัน หนุนฝึกฝีมือแรงงาน 02/09/2552
icon 4800 คณะผู้แทนจาก Japan International Labour Foundation หารือจัดฝึกอบรมโครงการ HIV/AIDS 02/09/2552