ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่
icon 5011 รมว.แรงงาน นำบริการครบเครื่อง ลงช่วยเหลือประชาชนถูกน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี เน้น! "ต้องมองเห็นด้วยตา สัมผัสด้วยกาย" จึงรู้ทุกข์ชาวบ้าน 28/11/2554
icon 5012 กระทรวงแรงงาน มาเต็ม! จัดกิจกรรมช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จ.อุบลราชธานี 28/11/2554
icon 5013 ความคืบหน้าศูนย์ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ ก.แรงงาน 25/11/2554
icon 5014 ก.แรงงาน ช่วยผู้ประสบภัยจัดโครงการ “รวมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี” 25/11/2554
icon 5015 ความคืบหน้าศูนย์ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ ก.แรงงาน 24/11/2554
icon 5016 รมว.แรงงาน นำคณะผู้บริหารออกอากาศรายการสถานีประชาชน 23/11/2554
icon 5017 ก.แรงงาน รวมพลัง ช่วยนายจ้าง – ลูกจ้าง ประสบภัยน้ำท่วม 23/11/2554
icon 5018 ก.แรงงาน เดินหน้าช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 23/11/2554
icon 5019 ก.แรงงาน เสนอโครงการช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยระยะฟื้นฟู 23/11/2554
icon 5020 ก.แรงงาน มอบถังกรองน้ำ 100 ชุด 22/11/2554
icon 5021 ชาวก.แรงงานต้อนรับรองปลัดคนใหม่ 22/11/2554
icon 5022 3 กระทรวงรวมพลังเร่งกู้-ฟื้นฟูเศรษฐกิจ นำร่องนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินต้นแบบ 21/11/2554
icon 5023 ก.แรงงาน ลงพื้นที่นครสวรรค์ช่วยผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด 21/11/2554
icon 5024 ก.แรงงาน รวมพลัง-จัด Big Cleaning Day คืนพื้นที่แก่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 21/11/2554
icon 5025 "ครบเครื่อง" กิจกรรมเยียวยาผู้ประสบภัยนครสวรรค์ 18/11/2554
icon 5026 กมธ.สวัสดิการสังคม ประชุมแลกเปลี่ยนความคิด ประทับใจมาตรการ – โมเดลประสานข้อมูลให้การช่วยเหลือของ ก.แรงงาน 17/11/2554
icon 5027 กมธ.สวัสดิการสังคม ประชุมแลกเปลี่ยนความคิด ก.แรงงาน เสนอโมเดลสลับเปลี่ยนหมุนเวียนคนในศูนย์พักพิงเพื่อพึ่งพาตนเองให้เร็วที่สุด 17/11/2554
icon 5028 รมว.แรงงาน "เดินหน้า" ช่วยแรงงานประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ 16/11/2554
icon 5029 ปลัด ก.แรงงาน ลงพื้นที่จ.อยุธยา รับฟังข้อเสนอทุกภาคส่วน แจงมาตรการรักษาสภาพการจ้าง 16/11/2554
icon 5030 รองปลัด ก.แรงงาน แจงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 14/11/2554
icon 5031 ความคืบหน้าศูนย์ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ ก.แรงงาน 14/11/2554
icon 5032 พักใบอนุญาต บ.อุดร ดราก้อน จัดหางานไปต่างประเทศ ๑๒๐ วัน 14/11/2554
icon 5033 บ.ซินเซียร์ฯ ขอยกเลิกใบอนุญาตจัดส่งคนหางานไปต่างประเทศ 14/11/2554
icon 5034 ก.แรงงาน จัดหน่วยแพทย์ดูแลผู้ "พักพิง" 11/11/2554
icon 5035 ความคืบหน้าศูนย์ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ ก.แรงงาน 11/11/2554
icon 5036 รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางสาวส่งศรี บุญบา) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิชัยมงคล และศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ 11/11/2554
icon 5037 ความคืบหน้าศูนย์ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ ก.แรงงาน 10/11/2554
icon 5038 เพิ่มพลังนายจ้างให้ "สู้ต่อ" เพื่อลูกจ้าง "มีงาน" ทำ 09/11/2554
icon 5039 ความคืบหน้าศูนย์ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ ก.แรงงาน 09/11/2554
icon 5040 กรมการจัดหางาน จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระให้กับผู้ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ 3-11 พฤศจิกายน 2554 08/11/2554